Du er her: Prosjekter » Akuttmedisinsk teamtrening

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

K-BEST-modellen

Primary care emergency team training in situ means learning in real context. Brandstorp, H,  Halvorsen, PA, Sterud, B, Haugland, B, Kirkengen, AL. Scandinavian Journal of Primary Health Care, Volume 34, 2016 - Issue 3

Leadership practice as interaction in primary care emergency team training. H Brandstorp, AL Kirkengen, B Sterud, B Haugland, PA Halvorsen. Action Research Vol 13, No 1 2015

Training interaction in primary care emergency teams: the role of the patient. Brandstorp, Kirkengen, Halvorsen, Sterud, Haugland. International Journal of Person Centered Medicine, 2012

Tverrfaglig akuttmedisinske teamtrening i kommunehelsetjenesten (Tidsskr Nor Legeforen 2008) Spørreskjemaundersøkelse 2004 -5. Utsi, Brandstorp, Johansen og Wisborg

Tverrfaglig trening i team = trygghet og trivsel. To timer, to scenario og to refleksjoner (Utposten nr 7 2007)

Presentasjoner:

Trening i samhandling i lokale akuttmedisinske team: hvorfor og hvordan, om utviklingen, pedagogikken, suksesskriterier, robusthet og implementering (2011):Helen Brandstorp.

Historien om BEST modellen: Guttorm Brattebø, Akuttmedisinsk avdeling Haukeland sykehus, Bergen. Harstad, juni 2012

Erfaringer med Kommune-BEST modellen i Alta: Magnus Hjortdahl og Geir Jøran Sara, Alta. Harstad, juni 2012

Forskningsperspektiver på teamtrening, Helen Brandstorp, Tromsø og Bjørgun Haugland, Harstad. Harstad juni 2011

Nordisk kongress i allmennmedisin, Tampere, aug  2013

 Tverrfaglig aksjonsforskningskonferanse CARN, nov 2013

 

Akutteamet i Bjarkøy

Beskrivelse av modellen, samt undersøkelse av hvordan helsepersonell trener samhandling og akuttmedisinske prossedyrer i Troms og Finnmark. Pleie-og omsorgspersonell i akuttmedisinske team (Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131:28-1)

 

Mer om Bjarkøymodellen kan leses i Utposten nr 2 2011. Tverrfaglig og trygg akuttberedskap, Sykepleien nr 1 , 2011

Powerpointresentasjoner juni 2012: Presentasjon av Bjarkøymodellen. Frank Hilpüsch. Sykepleier i en utkantkommune. En intervjuundersøkelse med deltakerne i akutteamet, Petra Parschat og Sissel Fenes. Sykepleiernes deltakelse i akutte hendelser. En prospektiv registreringsstudie, Frank Hilpüsch

Til toppen av siden

Akuttmedisin

NSDM sin rapport til Akuttutvalget 2014

 


Akuttmedisinsk teamtrening

Lokale akuttmedisinske team ble først omtalt i NOU 98 "Hvis det haster..".

Akuttmedisinforskriften med merknader, gjeldene fra 1. mai 2015

§ 4 Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester

Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i de ulike tjenestene i den akuttmedisinske kjeden, og sørge for at innholdet i disse tjenestene er samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter.

Virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester skal sikre at personellet som utfører tjenestene får nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden.

Alle deler av helse- og omsorgstjenesten som er en del av den akuttmedisinske beredskapen, skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune- og regiongrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett

______________________________________________________________________

Kurs i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger

1. Akuttmedisinskurs for allmennleger - en rapport og  Akuttmedisinkurs for    allmennleger - en kursmal

2. E-læringsressurser til kurs for allmennleger og turnusleger

                  

_____________________________________________________________________

Artikler om norsk akuttmedisin i distrikt:

Primary care emergency team training in situ means learning in real context. Brandstorp, H,  Halvorsen, PA, Sterud, B, Haugland, B, Kirkengen, AL. Scandinavian Journal of Primary Health Care, Volume 34, 2016 - Issue 3

Leadership practice as interaction in primary care emergency team training. H Brandstorp, AL Kirkengen, B Sterud, B Haugland, PA Halvorsen. Action Research Vol 13, No 1 2015

The role of general practitioners in the pre hospital setting, as experienced by emergency medicine technicians: a qualitative study. M Hjortdahl, E Zakariassen, T Wisborg.Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2014; Volum 22:47. 

Reiseavstand og bruk av legevakt. G Raknes, T Morken, S Hunskår. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:2151 – 5

Air Ambulance Nurses as Expert Supplement to Local Emergency Services. Wisborg T og Bjerkan B. Air Medical Journal. Volume 33, Issue 1, January–February 2014, Pages 40–43

Training interaction in primary care emergency teams: the role of the patient. Brandstorp, Kirkengen, Halvorsen, Sterud, Haugland. International Journal of Person Centered Medicine, 2012

Akuttmedisin på tynn is. Helen Brandstorp. Fagtidsskriftet HMT, nr 6 2011

Akuttmedisinsk handsaming i ein utkantkommune.  Sverre Rørtveit, Tidsskrift for norsk legeforening, 2009

Akuttmedisinske hendingar i ein utkantkommune. Sverre Rørtveit. Tidsskrift for norsk legeforening, 2009

Allmennmedisinsk akuttmedisin, – empirien gjev rettleiing til handling. Sverre Rørtvei, Utposten nr 5 2009

Er norsk akuttmedisin på nett? Jesper Blinkenberg. Scandinavian update 2008

Allmennlegen som akuttmedisinsk teamleder med oversikt og innsikt. Helen Brandstorp, Utposten nr 5 2006

Fastlegene tar kommandoen... Helen Brandstorp. Utposten nr 6, 2005

Allmennlegen må være en aktiv akuttmedisinsk ressurs! Mads Gilbert. Utposten nr 3, 2004
 

Foredrag Thunder Bay Oktober 2012

Foredrag for Akuttutvalget juni 2014

Foredrag av Bård Forsdahl om Syke barn

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512