Du er her: Prosjekter » Demens i distriktshelsetjenesten

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Demens i distriktshelsetjenesten

 

HOVEDMÅL
Utprøve en metode for diagnostisk utredning, oppfølging og behandling av pasienter med mistanke om demens gjennom et tverrfagelig teamarbeid (demens teamet)
 
DELMÅL
1. Kartlegge prevalensen av symptomgivende og behandlingtrengende demens i en lokalbefolkning
2. Vurdere validiteten av de standardiserte testene for demens som foreligger, og belyse om disse testene er egnet til å vurdere effekten av ulike behandlingsforetak i kommunelegehelsetjenesten (kognitiv svak og funksjonssvikt) og sykdomsutvikling
3. Utarbeide en brosjyre om demenssykdommen. Brosjyren skal inneholde informasjon om prosjektet.
4. Belyse hvordan helsetjenesten best kan gi støtte til de pårørende.

Prosjektet ble startet med et informasjonsskriv som er en forespørsel om deltagelse i prosjektet.

Det er videre laget oversiktstabeller som vise befolkningsgrunnlag, prevalens og insidens i de aktuelle kommunene.

Prosjektet har utviklet en egen nettside og var omtalt i Forskning.no


Prosjektleder: Fred Andersen


Formidling

  1. Unik demensstudie i Nord-Noreg. Forskning.no, 28. mars 2008
  2. Polyfarmasi hos pasienter med Alzheimers sykdom
  3. Symptomatisk behandling ved Alzheimers sykdom
  4. The effect of stimulation and donepezil on cognitive function
  5. Recruitment methods in Alzheimer's disease: general practice versus population based screening by mail.
  6. Co-morbidity and drug treatment in Alzheimer's disease. A cross sectional study of participants in the Dementia Study in Northern Norway.

Artiklene dannet grunnlaget for Fred Andersens doktorgradsavhandling "A community-based factorial trial on Alzheimer's disease". Avhandlingen er utgitt på ISM Skriftserie (nr 121) og kan bestilles fra ISM, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet) (ISBN 978-82-90263-34-3). Klikk på bildet for å lese avhandlingen (pdf)


ePhorte: 2010/2438

EUTRO: 7510.00044

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512