Du er her: Prosjekter » Høringer

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

Høringssvar fra NSDM

2017

8.mai til Stortingets helse- og omsorgskomité: Representantforslag 92 S om rekruttering til fastlegeordningen

1.april til Helsedirektoratet: Læringsmål del 2 og 3 i ny spesialistutdanning av leger (16/35876):

2016

23. november til Helse- og omsorgsdepartementet: Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering

1. oktober til Helse- og omsorgsdepartementet: Oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

17. juni til Helsedirektoratet: Forslag til Nasjonalt veileder for helsepersonellets organisering på skadestedet

21. mars til Helse- og omsorgsdepartementet: Akuttutvalgets NOU 2015:17 Først og fremst

15. januar til Helse Nord RHF:  Strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016- 2020

28. januar til Helse- og omsorgsdepartementet: ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgssektoren

2015

27. august til Helsevitenskapelig fakultat, UiT Norges arktiske universitet: Regionalisering av medisinstudiet til Finnmark - Finnmarksmodellen – Prosjektrapport fase 1 2014-2015

1.juni 2015 til Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (OUS) sin revisjon av «Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem» fra 2006.

2014

16.desember 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet: Akuttutvalgets delrapport. Se også NSDM sin Utredning til Akuttutvalget "Akuttmedisin og legevakt i distriktene" publisert 1. novemer 2014. 

10. oktober 2014 til Helsedirektoratet: Fremtidens legespesialister. Spesialitetsstruktur- og innhold i samfunns- og allmennmedisin (SISAM-prosjektet). IS-2139.

15. september 2014 til Helse-og omsorgsdepartementet:forslag til forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (Akuttmedisinforskriften).  

28. mai 2014 til Helsedirektoratet: Forslag til veileder for Nødnett i helsetjenesten IS-2172

28. april 2014 til Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. Høringsuttalelse til Helse Nord sin Rapport om spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark

31. januar 2014 til Helsedirektoratet: Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene. Forslag til samfunnsoppdrag

17. januar 2014  til HelseOmsorg21:

Forskningskvalitet og internasjonalisering,

Kunnskapssystemet,

Kommunesektoren

2013

31. august 2013 til Helse Nord og KS: Tiltaksplan 2014-2016 for kompetanseutvikling i kjølvannet av samhandlingsreformen

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512