Du er her: Hvordan kan desentral, IKT-støttet bachelorutdanning i sykepleie bidra til å fremme stabilitet, kunnskapsutvikling og kompetanse i små fagmiljø i distriktene?

Vår nye nettside

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Hvordan kan desentral, IKT-støttet bachelorutdanning i sykepleie bidra til å fremme stabilitet, kunnskapsutvikling og kompetanse i små fagmiljø i distriktene?

Søkerne ønsker å evaluere en ny modell med utvidet IKT-støtte for desentralisert sykepleierutdanning, herunder å se på hvilken effekt denne har for stabilitet, kunnskapsutvikling og kompetanse i distriktene. Prosjektet omfatter en kandidatundersøkelse basert på interne databaser ved UIT angående opptak, og gjennomføringsgrad ved det aktuelle studentkullet. Kvalitative intervju av tidligere studenter, samt dialogkonferanse med nåværende studenter skal supplere datainnsamlingen. Målet med prosjektet er å foreta en kartlegging og analyse av det desentrale, IKT støttede utdanningstilbudet i bachelor i sykepleie, i den hensikt å få frem effekten tiltakene har hatt for helsetjenesten i Finnmark. 

Vi har også utformet foreløpige underspørsmål som studien kan gi svar på:

- Hvordan oppleves/opplevdes det å være student på et desentralisert, fleksibelt deltidstilbud i Finnmark? 
- Hvordan oppleves/opplevdes de digitale læringsverktøyene og i studiet?   
- Hvor mange av de uteksaminerte sykepleierne arbeider i Finnmark?
- Hvor i helsetjenesten jobber de: Primærhelsetjenesten? Spesialisthelsetjenesten?
- Hvor mange startet på utdanningen og hvor mange gjennomførte? Eventuelle årsaker til frafall.

Prosjektansvarlig: Liss Eriksen og Jeanette Huemer

Ephorte: 2016/7895

EUTRO: 7510.00094

Avsluttes: 2017

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512