Du er her: Om oss » Konferanse Bodø 2008

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Program for distriktsmedisinsk konferanse 2008

Tema: Hvordan kan legeutdanningen bidra til økt interesse for
allmennmedisin og økt rekruttering til distriktene?

(sentrale personer, Bilde Foto Tove Myrbakk, Dnlf))

 

Onsdag 12. mars (in English)

10.00 – 11.00    Registration + Coffee and snacks

11.00 – 11.15    Welcome Address
Chief County Medical Officer Henning Aanes, Nordland County 

11.15 – 11.30    Aims of the conference
Acting leader Svein Steinert, National Centre of Rural Medicine, University of Tromsø

11.30 – 12.00    Medical school for the 21st century – How to make a complete new curriculum?
Associate Dean Joel Lanphear, Northern Ontario School of Medicine (NOSM), Sudbury, Canada

12.00 – 12.30    Central elements of a Rural Based Undergraduate Education Program
Director Maria Matte, UME Programs, NOSM
  
12.30 – 12.45    Discussions

12.45 – 13.30    Lunch

13.30 – 14.00    How to integrate Family Medicine and rural orientation in an established curriculum?
Dr. David Price, Chair, Department of Family Medicine, McMaster University, Canada

14.00 – 14.15    Discussions

14.15 – 14.45    Coffee break - Posters

14.45 – 15.45    Challenges and possible changes of Norwegian medical curriculums 2009-2015?
Perspectives from Oslo: Associate Dean Britt-Ingjerd Nesheim, University of Oslo
Perspectives from Bergen: Associate Dean Kjell Haug, University of Bergen
Perspectives from Trondheim: Dean Stig Slørdahl, Norwegian University of Science and Trondheim
Perspectives from Tromsø: Associate Dean Toralf Hasvold, Department of Family Medicine, University of Tromsø

15.45 – 16.15    Discussions – What are the strengths and weaknesses of the diversity among Norwegian curriculums?

16.15 – 16.30    Coffee break – Posters

16.30 – 17.15    The Anders Forsdahl Memorial Award

19.00 – 19.45    Guided tour in the Norwegian Aircraft Museum

19.45 – 20.00    Aperitif

20.00 –             Dinner in the restaurant at the Norwegian Aircraft Museum


 

Torsdag 13. mars (på norsk)

08.15 – 08.45    Trenger vi en ny politikk for kommunehelsetjenesten? 
Statssekretær Kari Henriksen, Helse- og omsorgsdepartementet

08.45 – 09.00    Turnuslegen, fastlegen og kommunelegen – hvilke planer har Sosial- og Helseidretoratet for deres fremtid?
Divisjonsdirektør Frode Forland, Avdeling for primærhelsetjenester, Sosial- og Helsedirektoratet

09.00 – 09.15    Diskusjon

09.15 – 09.45    Turnustjenestens framtid:
– Hva mener studentene? Student Einar Wie Sundal, Leder Norsk Medisinstudentforening
– Hva mener Legeforeningen? Visepresident Bård Lilleeng, Den norske legeforening

09.45 – 10.00    Diskusjon

10.00 – 10.30    Kaffepause – Posterutstilling

10.30 – 10.50    Hvordan kan spesialistutdanningen bidra til økt kompetanse og motivasjon for å arbeide som allmennlege i distrikt?
Spesialist i allmennmedisin Hans Høvik, leder av spesialitetskomiteen i allmennmedisin

10.50 – 11.10    Ny spesialitet i samfunnsmedisin – vil den styrke distriktene?
Spesialist i samfunnsmedisin Einar Braaten, Leder i Norsk forening for samfunnsmedisin

11.10 – 11.30    Hva kan Nasjonalt Råd gjøre for å øke rekrutteringen til allmenn- og samfunnsmedisin?
Professor Borghild Roald, Nestleder i Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

11.30 – 11.45    Diskusjon

11.45 – 12.45    Lunsj

12.45 – 13.00    Telemedisin – framtidens utdanningsverktøy for distriktsleger?
Seniorrådgiver Ellen Rygh, Nasjonalt senter for telemedisin

13.00 – 13.15    Helseforetakenes rolle i distriktsmedisinsk utdanning
Direktør Finn Henry Hansen, Helse Nord

13.15 – 13.30    Legevaktsamarbeid i områder med store avstander – hvilke ferdigheter er nødvendig og hvordan læres ferdighetene?
Spesialist i allmennmedisin Jesper Blinkenberg, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin, Universitetet i Bergen

13.30 – 13.45    Diskusjon

13.45 – 14.00    Kaffepause

14.00 – 14.30    Norsk allmennmedisin i 2020
Spesialist i allmennmedisin Gisle Roksund, leder av Norsk forening for allmennmedisin og spesialist i allmennmedisin Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen

14.30 – 14.45    Diskusjon

14.45 – 15.00    Avslutning og sluttord (NSDM og SHdir)

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512