Du er her: Priser

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Ellisif Wessels pris

Ellisif Wessels går ut fra NSDM sin egen stab og deles kun ut i helt spesielle tilfelle til en ikke-lege som har gjort en unik innstas for helsetjenestene i distrikt.

Ellisif Wessel (1866 - 1949) var gift med en markert allmennlege. Hun kom nygift fra Sør-Norge til Sør-Varanger og Kirkenes i 1886 og ble raskt en viktig person lokalt med sitt sosiale engasjement. Hun reiste gjerne rundt i fylket og tok mange bilder av mennesker som hun møtte. Ellisif Wessel viste et unikt og modig engasjement for å formidle og påvirke de med makt lokalt og sentralt i Oslo, via tekst og foto. Nøden var stor rundt århundreskiftet blant samer, gruvefolk og kvæner. Hun samarbeidet derfor både med andre samfunnsutviklere nasjonalt og hadde gode forbindelser til de røde i Russland. 

Flere bøker er skrevet om Ellisif Wessel. Her er en anmeldelse i Tidsskrift for den norske legeforening.

 Bildene er tilgjengelige fra Digitalt Museum

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

Anders Forsdahls pris

Anders Forsdahls pris ble opprettet i 2006 til minne om hans enestående praktiske og akademisk virke som doktor og samfunnsmedisiner i norsk distriktshelsetjeneste.

Fra Wikipedia: Anders Forsdahl (1930-2006) arbeidet på Jan Mayen, ved sykehuset i Sulitjelma, som distriktslege i Tana, legekonsulent i Helsedirektoratet, han var lege i FN-styrkene i Gaza og i Kongo, og han var distriktslege i Sør-Varanger i tolv år. I 1973 kom han til Universitetet i Tromsø der han ble første professor i allmennmedisin.

Med utgangspunkt i lokale forhold i Finnmark forsket han på oppvekstforhold som årsak til livsstilssykdommer. I 1968–71 kartla han på Bugøynes, sammen med helsesøster Hedvig Salmi, etniske forhold, røykevaner, kaffeforbruk og badstuvaner. I 1973 publiserte han den første av flere artikler fra undersøkelsene i Finnmark med tittelen «Momenter til belysning av den høye dødelighet i Finnmark fylke».

Forsdahl var generelt interessert i nordnorsk kultur og samfunn, og nordnorsk medisinalhistorie. Han samlet inn en mange samiske eventyr for barn og registrerte norske og samiske stedsnavn langs Pasvikelva.

Forsdahl ble tildelt flere priser, bl.a. Norsk selskap for allmennmedisins Løvetannpris og Legeforeningens hygienepris. Han var ridder av 1. kl. av St. Olavs Orden og æresmedlem i et russisk selskap for vitenskap, kunst og kultur.

NSDM har sammen med regissør Ellen-Astri Lundby laget en kortfilm om Forsdahls arbeid som ligger på YouTube: Anders Forsdahl's Curve. 

Ole Rikard Haavet skrev en kronikk i Aftenposten i 2005 om sammenhengen mellom fattigdom og helse, med utgangspunkt i Forsdahls gjennombruddsforskning. Den finnes her


Anders Forsdahls pris er på kr. 20.000 og deles til ut en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrep.I vurderingen av kandidater til prisen, kan det legges vekt på ulike former for innsats med distriktsmedisinsk relevans:
• Distriktsmedisinsk praksis, med vekt på faglig og organisatorisk utvikling av tjenester som kan bidra til å forbedre tilbudet og kvaliteten for pasientene og som bidrar til styrke rekruttering og stabilisering blant personellet.
• Akademisk arbeid i form av forskning og undervisning som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget for praksis i utkantområder, både i forhold til de særlige faglige og organisatoriske utfordringer som preger slik praksis.
• Administrativt og ledelsesmessig arbeid med særlig fokus på tilretteleggelse for utvikling og drift av helsetjenester i utkantområder.
• Fagpolitisk og helsepolitisk arbeid som bidrar til å sette dagsorden for viktige distriktsmedisinske problemstillinger og som kan være premissgivende for vurderinger og beslutninger om rammer og vilkår for helsetjenestene i distriktene.
• Praktisk, administrativt eller akademisk arbeid som kan bidra til å utvikle og styrke samhandling mellom nivåer og intermediære tjenesteformer i grensesnittet mellom nivåene (distriktsmedisinske sentre, sykestuer mv.) kan også vektlegges i vurderingen av kandidater.
• Lokalsykehusutvikling, med vekt på å utvikle lokalsykehuset som bærekraftig ledd i tiltakskjeden, og som viktig bindeledd både i forhold til førstelinjen og de mer spesialiserte sykehusenheter.

 Statuttene for prisen kan leses her

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512