Du er her: Nyheter » 2008 » Mai

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - September - Oktober - November - Desember

22.05.2008

Årsmelding 2007

Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin (NSDM) legger frem årsmelding for driftsåret 2007

Les mer »

15.05.2008

Fornøyd med fastlegen

Nordmenn er blitt mer tilfredse med fastlegen sin mens arbeids- og velferdsetaten NAV får stryk fra sine brukere. Det viser en ny undersøkelse fra Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI. Sakset fra www.forskning.no

Les mer »

14.05.2008

Forskerstillinger

Inntil seks 20%-stillinger som forskere innen distriktsmedisin ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Det medisinske fakultet - ettårige engasjementer. Ref. 08-2020

Les mer »

13.05.2008

Tverrfaglig akuttmedisinsk teamtrening i kommunehelsetjenesten

Ved de fleste sykehus i Norge har man gjennomført systematisk trening i teamarbeid ved mottak og stabilisering av traumepasienter i samarbeid med Stiftelsen BEST (Bedre & systematisk traumebehandling). En gruppe allmennleger fikk tildelt prosjektmidler for å implementere metoden for å styrke den akuttmedisinske kompetansen i kommunene. Vi beskriver her erfaringer med en metode for tverrfaglig trening i skadestedshåndtering, mottak og stabilisering av alvorlig skadede i primærhelsetjenesten.

Les mer »

09.05.2008

The Annual Workshop of the international Network for Circumpolar Health Research

Conference Tromsø, Norway 12th - 16th of May 2008

Les mer »

08.05.2008

Nyhetsbrev Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin 1-2008

Mange greiar ut legevakt og akuttmedisin utanfor sjukehus for tida. Nar sa mange skal lage gode svar, er det viktig a vite kva som er sporsmalet! Denne varen har eg registrert minst fire ulike sentrale utgreiingar eller arbeidsgrupper som arbeider med legevakt¬organisering og relaterte tema. Eg er ikkje sikker pa at samordninga mellom dei er optimal.

Les mer »

08.05.2008

Årsmelding 2007 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø (AFE Nord)

Forskningsenhetene skal bidra til ny kunnskap som kan fremme kvalitet og faglig utvikling i allmennlegetjenesten. Det har i lengre tid vært vanskelig å rekruttere unge allmennleger til forskning ved ISM i Tromsø, og man har sett en tendens til ”forgubbing” i det

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512