Du er her: Nyheter » 2010 » Juli

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

05.07.2010

Felles høringsuttalelse ''Nybyrjarstillingar''

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø (UiT) og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har sendt en felles høringsuttalelse til Helsedirektoratet om "Nybyrjarstillingar for legar - praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna leger". I dokumentet foreslås det en ny modell for norsk legeutdanning der dagens turnustjeneste endres til 12 måneders klinisk basisutdanning med klare kompetansemål: 6 måneder i spesialisthelsetjenesten med vekt på akutte tilstander og 6 måneder i kommunehelsetjenesten med vekt på kroniske tilstander og legevaktarbeid. Universitetene bør overta ansvaret for kvalitetssikring av utdanningsplasser, utdanning av veiledere og inntak av kandidater. Loddtrekning bør beholdes for å sikre god legerekruttering til lokalsykehus og distriktskommuner.

Les mer »

02.07.2010

Sterkere distriktsfokus fra alliansen universitet og universitetsykehuset i nord

Fusjonen mellom høyskole og universitet i Tromsø har gitt ny giv også for alliansen UNN og UiT. UNN-direktør Tor Ingebrigtsen og Det helsevitenskapelige fakultets dekan Arnfinn Sundsfjord ser fremover i en kronikk i Nordlys. "Et viktig element i den fremtidige helseutdanning er å videreutvikle desentralisert utdanning som allerede er godt utbygd i nord.Det har vist seg at den såkalte lakse-effekten hvor folk i stor grad blir i den landsdelen de har vokst opp i og tatt utdanning i, særlig er gjeldende for desentralisert utdanning hvor effekten blir lokal."

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512