Du er her: Nyheter » 2010 » Juni » Vil legge ned turnusordning

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Vil legge ned turnusordning

13.06.2010

Aftenposten skriver 17.mars: "Turnustjenesten for leger er i ferd med å bryte sammen, derfor vil Helsedirektoratet legge den ned. Fylkeslegen i Finnmark frykter at en ny ordning vil gi fylket dårligere leger". Finn også rapporten her, flere artikkler, kronikker, leder av redaktøren i Dagens Medisin, innspill fra redaktøren i Tidsskriftet og i tillegg om dekanenes tanker om turnustjenesten, en fersk phD om turnustjenesten mm.

Rapporten: Nybyrjarstilling for legar - praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar.

Dobbelt så mange som forventet blir i Nord-Norge etter turnus. Av fylkeslege i Finnmark, Karin Straume WHO Bulletin april 2010 

Internship at the ends of the earth - a way to recruite physicians? Av Karin Straume og Daniel MP Shaw. Rural and Remote Helath Journal, juni 2010

 

Leder i Dagens Medisin 2010: Turnustjenestens svanesang

Nyhetsak med debattinnlegg i Dagens Medisin 2010: - svekker pasientsikkerheten.  

Kronikker fra Dagbadet, Nordlys, Dagens Medisin juni 2010 samlet her: legeutdanning.no

Blogginnlegg fra den medisinske dekanen ved NTNU 2009 

Intervjuer med turnuslege-forsker Torsten Risør: Trying on possible selves (om valg av spesialitet som noe som skjer en stund etter studieslutt) og Lægens dårlige vaner oppstår i basisuddannelsen, 2010

 

PhD i medisinsk sosiologi fra 2009: Fra student til yrkesutøver

Artikkel fra Medical Education  2010: The transition from medical student to junior doctor: today’s experiences of Tomorrow’s Doctors 

 

Powerpintpresentasjon fra WONCA 2009: Retention of health workers in remote areas – experiences from Northern Norway

 

Fra redaktøren i Tidsskrift for den norske legeforening: Hvor gode leger vil vi ha?

Svar til redakttøren i Tidsskriftet på hvor gode leger vil vi ha 

 

Artikkel fra Aftenposten: Vil legge ned turnusordningen

Av June Westerveld, Aftenposten

I dag har alle legestudenter lovfestet rett til turnusplass etter endt utdanning. Det betyr at staten oppretter så mange turnusplasser som trengs. I et forslag Helsedirektoratet legger frem i dag, foreslår de å fjerne hele turnusordningen og erstatte den med egne nybegynnerstillinger myntet på nyutdannede leger. Dermed skal ikke staten lenger ha ansvar for at legene kommer ut i jobb. De nyutdannede må selv søke jobb på vanlig måte.

– Umiddelbart synes jeg ikke dette høres særlig bra ut, sier turnuslege Serdan Alaburiz ved Diakonhjemmet sykehus.

Han får støtte av Katrine Høeg, også turnuslege. De frykter at en avvikling av dagens turnusordning vil føre til mye press for nyutdannede leger, og ta fokus bort fra det faglige.

Alaburiz kommer fra Serbia og har tatt legeutdannelsen sin der. Han mener ordningen Norge har er veldig god fordi den sørger for at unge leger kommer raskt i jobb og får god og relevant opplæring.

Bryter sammen
Men nettopp det at ordningen er så god, er hovedårsaken til at Helsedirektoratet nå foreslår å legge den ned. Direktoratet mener nemlig at turnustjenesten er i ferd med å bryte sammen. De siste årene har det vært en betydelig økning av studenter med godkjent utdanning fra EØS-land som søker norske turnusplasser. Det har ført til lengre ventelister for å få plass.

– Få andre land har en ordning der staten forplikter seg til å finne en jobb for legene etter endt utdanning. Derfor har nok mange nyutdannede leger fra andre land sett på Norge som et veldig attraktivt sted å begynne karrièren, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Han forteller at 43 prosent av dem som søkte om turnusplass i 2009, hadde utenlandsk utdanning. Blant dem nordmenn som har studert i utlandet.

– Antallet søkere med utenlandsk utdanning er doblet de siste fem årene, og staten sliter nå med å finne mange og gode nok turnusplasser, forteller Larsen.

Han mener det er i strid med norsk politikk at vi trekker helsepersonell bort fra land som selv trenger helsepersonell.

Lange ventelister
En annen utfordring med dagens ordning har vært at det er antallet nyutdannede leger som avgjør hvor mange legestillinger staten må opprette.

Det å måtte opprette stillinger det strengt tatt ikke er behov for, er kostbart. –Det utfordrer bærekraften til helsetjenesten i en tid med utsikter til et visst legeoverskudd, sier Larsen.

Han mener også det er sunt at ansvaret for arbeidsforholdet mellom nyutdannede leger og arbeidsplassen i større grad blir mellom partene, og ikke går via sentrale myndigheter. Larsen understreker at det faglige fokuset fortsatt vil være sterkt og at opplæringstiden vil bli utvidet.

Distriktene
I dag fordeles turnusplassene ved at studentene trekker lodd som avgjør hvor i landet de skal tjenestegjøre. Dette har i mange tiår vært et viktig virkemiddel for å skaffe leger til alle deler av landet.

Helsedirektøren mener den nye ordningen vil klare å opprettholde distriktenes behov.

– Vi vil ha en nasjonal styring ved at helsemyndighetene godkjenner nybegynnerstillingene og hvor i landet de opprettes.

Turnuslegene ved Diakonhjemmet er imidlertid usikre på om lokalsykehusene i distriktene vil bli like godt ivaretatt med den nye ordningen.

– Det positive i dag er at loddtrekningen fører til en rettferdig fordeling av leger. Med den nye ordningen vil trolig de flinkeste få de mest populære jobbene, som er i sentrale strøk, mens de med dårligere karakterer må søke på jobbene ute i distriktene, sier Katrine Høeg.

Hun får støtte av fylkeslege Karin Straume i Finnmark, det fylket i landet der turnuslegene utgjør den største andelen av den totale legekapasiteten.

– Vi har nytt godt av dagens ordning fordi vi får veldig mange gode leger til Finnmark som aldri ville funnet på å søke seg hit frivillig. Hvis det blir slik at legene selv søker seg dit de helst vil, regner vi med at de som kommer til Finnmark, er de som ikke får jobb noe annet sted.

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512