Du er her: Nyheter » 2010 » November » Nyskaping i det små

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Nyskaping i det små

08.11.2010

Det er små og mellomstore bedrifter, ikke store firmaer, som skal støttes hvis du ønsker nyskaping, mener nederlandsk ekspert på regional økonomi og innovasjon på forskning.no. Variasjon gir vekst og vi må ta hensyn til stedets erfaring, mener han. Er dette relevant i forhold til dagens kommunedebatt, når vi vet at Direktoratet for forsknig og IKT viste at folk i småkommuner er mest fornøyd med helse- og sosialtilbudet?

Av Atle Christiansen
Kommunikasjonsrådgiver

Mandag 08. november 2010
http://www.forskning.no/artikler/2010/oktober/267466

– Ny industri oppstår ikke fra bunnen av, men i et miljø, det gror ut av etablerte kunnskapsmiljøer, sier Ron Boschma, professor i Regional Economics ved Universitetet i Utrecht i Nederland.

Ett av hans hovedpoenger er at vekst og innovasjon oppstår i etablerte bedriftsklynger og miljøer.

Variasjon gir vekst

Bedrifter er ulike, og denne variasjonen er en nøkkeldriver for vekst, mener Boschma. Effektiv læring og kunnskapsdeling avhenger av at firmaer i klynger deler kunnskapsområde uten å være kliss like.

Den samme vekstfaktoren mener Boschma å finne innenfor hvert enkelt firma.

– Entreprenører og ansatte må ha et slektskap for at en vellykket kunnskapsdeling og vekst kan oppstå, men de må ikke være helt like, sier han.

Boscmhas forskning fra Sverige bekrefter tesen om at slektskap og variasjon mellom bedrifter og ansatte bidrar til vekst: Det gror i de områder der det er flere aktører innenfor de ulike bransjene.

– Industri og bedrifter forsvinner når de ikke kan bygge på konkurrenter i området. Bedriftene må ikke være for like, men ha sammenfallende eller lignende kompetanse og erfaring, sier Boschma.

– Konkurranse er ikke farlig, det fremmer vekst?

– Ja, vekst og nyskaping har best vilkår der ulike bedrifter med relatert kompetanse og erfaring samarbeider.

Stedets erfaring 

– Innovasjon oppstår ikke i et vakuum, sier Ron Boschma. (Foto: Atle Christiansen, Mediepartner)Boschma understreker at innovasjon ikke dreier seg om å finne opp noe fra bunnen av, men å bygge på det eksisterende og kombinere det etablerte på nye måter.

– Innovasjon oppstår ikke i et vakuum, men i en kultur som allerede finnes på stedet, sier Boschma. Man må bygge på eksisterende industri og stedets erfaring, men du skal ikke forsterke den gamle og etablerte industrien. Du må passe på å stimulere de riktige aktørene i en bedriftsklynge.

– Det er en fare for at du bruker de etablerte bedriftene på en sånn måte at de vinner. Du må ha nykommere med slik at du ikke støtter de store og etablerte, men legger til rette for nye firmaer og ny vekst, sier han.

– Dette understreker viktigheten av at regionene bygger på sine fortrinn og erfaringer, sier Inger Midtkandal.

Hun er programkoordinator for Forskningsrådets program Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI).

– Støtte til klynger og nettverk er et av de viktigste tiltakene vi har når vi skal utvikle næringslivet i hele landet, sier hun.

– Kunnskapen og erfaringene på regionalt nivå er selvsagt helt sentralt når vi skal få dette til, og derfor må vi få til det gode samspillet mellom regionale og nasjonale program, finansieringsordninger og utviklingsaktører.

Lenke:

Forskningsrådets program Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)
 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512