Du er her: Nyheter » 2010 » November » Revolusjon for legestudiet i Tromsø

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Revolusjon for legestudiet i Tromsø

18.11.2010

Når medisinstudiet ved Helsefak skal revideres, er det ikke bare snakk om en revisjon, men en revolusjon. Studiet skal endres til å fokusere mer på praksis og samhandling. Studentene skal i større grad lære gjennom å se, føle og erfare.

Av Elisabeth Øvreberg, 18.11.10 på Uit.no

- Å jobbe med mennesker og helseomsorg er praktiske fag, derfor skal medisinstudiet få mye mer praksis, forteller leder for prosjektgruppa som skal revidere medisinstudet, Inger Njølstad.

Hun kan fortelle at det er store ting på gang ved medisinstudiet, det er nemlig ikke snakk om en revisjon, men en revolusjon!

- Det er på tide med endring. Vi har fra 2009 et nytt fakultet og nytt dekanat. Vi har laget en ny strategiplan for utdanning. Universitetssykehuset i Nord-Norge har omorganisert seg, og det får konsekvenser for den praktiske delen av undervisningen. Det vi ønsker er å utdanne morgendagens helsepersonell som er klare til de oppgaver de vil stå ovenfor. Vi kommer blant annet til å oppleve en eldrebølge, der mange av dem som trenger behandling ikke får plass på sykehus. Vi må ruste opp primærhelsetjenesten. Da er det ikke bare snakk om legene, men alle helseprofesjoner, uttaler Njølstad.

Får tildelt pasienthistorier

Dermed ser det ut til at medisinstudenter må mer ut i praksis, ikke bare på de store institusjonene.

- Vi ønsker flere praksisarenaer ute i landsdelen. I tillegg skal mange av forelesningene erstattes med gruppearbeid. I 2007 ble det vedtatt at medisinstudiet skulle ha mer studentaktiviserende undervisning, og det tvinger oss til å tenke nytt. Vi skal ha case-basert læring med utgangspunkt i pasienthistorier. Studentene får tildelt caser, leser relevant stoff på egenhånd og drøfter sykdomsmekanismer, diagnoser og tiltak i grupper, fortsetter Njølstad.

Case-basert læring er i vinden, og blant annet anvender Karolinska Institutet i Sverige case-pedagogikk. Der har de 107 caser som dekker de kliniske problemstillingene nyutdannede leger må kunne håndtere, og dette inspirerer styringsgruppa ved Helsefak.

- Vi har litt case-undervisning på timeplanen i dag, men vi vil få det mer systematisert og strukturert. Arbeidet med et case kan gå over flere dager og omfatte forelesninger, forberedelser på egenhånd og gruppediskusjoner, sier Njølstad.

I tillegg ønsker styringsgruppen at medisinstudentene skal ha simulering på pensum. Helsefak har nettopp investert i nye simuleringsdukker til sitt Simuleringssenter, og Njølstad sier at medisinstudentene skal anvende senteret i sin opplæring.

Under en simuleringskonferanse arrangert av Helsefak tidligere i høst, uttalte dekan Arnfinn Sundsfjord at han hadde stor tro på det oppgraderte Simuleringssenteret og at han håpet at også medisinstudentene kunne få simulering som en obligatorisk del av pensum.


Nettstøttet medisinstudium

Men det er flere revolusjoner innen medisinstudiet, det er nemlig snakk om å tilby læringsstoff over nettet, for eksempel filmer av operasjoner og undersøkelsesmetoder. Lenker og relevant informasjon som ligger på internett skal utnyttes

- Å tilby studenter mer bruk av internett vil bli en kjempeutfordring, men det er veldig spennende, sier Njølstad optimistisk. Hun har stor tro på prosjektet, men hun har flere store hinder på veien. Dagens pensum må nemlig revideres og omgjøres, nye fag må inn og dermed må noe gammelt pensum ut.

- Vi må få inn mye nytt på timeplanen på grunn av den store utviklingen innen fag som genetikk, molekylær biologi og IKT, og bruken av alternativ medisin i befolkningen, bare for å nevne noe. Det er mange tema som ønskes inn, men da kan det fort ende med veldig lange studier. Her er det snakk om omprioriteringer, smiler Njølstad.

Om ikke dette var nok, så er det også snakk om å tilby hele medisinstudiet desentralisert, slik som sykepleie og fysioterapi gjør. I dag kan medisinstudenter ta de siste to årene i Bodø, men det er snakk om å utvide dette studietilbudet.

- Vi arbeider med en studieplan som er mer desentralisert, og vi må jobbe mer med dette overfor kommunene. Canada har lykkes med desentraliserte medisinstudier, så det er mulig, fastslår Njølstad.
 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512