Du er her: Nyheter » 2011 » Desember

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

14.12.2011

Året julegave: e-læringsressurser til akuttmedisinkurs!

Et tverrfaglig samarbeid mellom flere kompetansesentre har munnet ut i e-læringsmoduler tilgjengelig for allmennlege- og turnuslegekurs. Fra 2012 blir et emnekurs i akuttmedisin obligatorisk for spesialiteten i allmennmedisin. Ansatte ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) i Bergen, Akershus Universitetssykehus (Ahus), Nasjonalt senter for prehospital akuttmedisin (NAKOS) i Oslo og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) har jobbet sammen om teorimoduler og interaktive tester i sentrale tema: Pasientundersøkelsen, anafylaksi, AHLR og luftveishåndtering. Lykke til!

14.12.2011

- Begredelig kunnskap om samer

"Oppmot halvparten av lærerne i Finnmark mente at samer er ganske eller svært "Kravstore/sytete" Den norske stat viser liten vilje til å passe på at barn lærer om det samiske folk, til tross for at det er lovfestet." Dette viser en studie som har tatt for seg opplæring om samer i ulike niendeklasser i Nord-Norge av phd Hadi Lile, ved Norsk senter for menneskerettigheter. Han har nylig avlagt doktorgrad om temaet ved Universitetet i Oslo. "Det er 12,2 prosent som mener at samer er litt mindre eller mindre intelligent." uttalte han til nrk i 2010.

Les mer »

13.12.2011

Norsk undersøkelse om kommunal langtidsomsorg og opphold på sykehus for eldre

En Tromsøbasert forskergruppe, ledet av allmennlege Trygve Deraas, har forsket på sammenhengen mellom langtidsomsorg i kommunehelsetjenesten og døgnopphold på sykehus. De finner at høy bruk av langtidsomsorg i kommunenen assosieres med mange sykehusdøgn. Det gjelder både store og små kommuner. Imidlertid er småkommuner med lang avstand til sykehus de som har lavest anndel sykehusdøgn." The influence of travel time to hospital had more impact than mortality as a confounder in the final analyses."

13.12.2011

Akuttmedisin på tynn is

Fagtidsskriftet HMT (Helse/Medisin/Teknikk) har i desembernummeret en artikkel om akuttmedisin sett fra et distriktsperspektiv, av phd-stipendiat ved NSDM, Helen Brandstorp. Nysatsninger i feltet har tidligere kommet fra distriktene, på tide å se ut av de store byene igjen?

06.12.2011

Any body is better than nobody?

Canadiske forskere har gått til litteraturen for å finne etiske refleksjoner rundt rekruttering av helsearbeidere til distrikt.

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512