Du er her: Nyheter » 2012 » Desember

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

28.12.2012

Mangler ved lokal beredskap

NRK fokuserer i romjulen på mangler ved lokal beredskap: Fra nyttår vil revidert fastlegeforskrift gjøre at fastleger over 55 år slipper legevakt. Dette bekymrer både Kommunenes Sentralforbund og Legeforeningen: beredskapen i distrikt med få leger står i fare. Samtidig finner Arbeidstilsynet at ambulansetjenester har kritikkverdige arbeidsforhold, med lange vakter. Til sist melder NRK at 280 kommuner mangler tilbud om en alarmtelefon for barn og unge som trenger å komme i kontakt med barnevernet utenom ordinær arbeidstid.

Les mer »

22.12.2012

Torunn sang sin mor

Fastlege i Øksnes i vesterålen, Torunn Christiansen, sang på Lørdagsrevyen bittelille julaften, til og om sin mor. "Som pårørende har jeg lyst å vise hvem mamma er. Ikke bare fokusere på det som er vanskelig og ikke fungerer lenger. Det er så mye mer en demensen – og skodda"

14.12.2012

Sikre sykepleiere i Grønnland

Grønnland har problemer med å rekruttere leger til utkantene og sykepleiere gjør derfor mye selvstendig arbeid der. I en undersøkels oppgav sykepleiere at de løste 60% av henvedelsene selv. De som deltok oppga også stor grad av trygghet i de mange ulike fagfeltene. Forfatterne lurer på om økt bruk av sykepleiere i førtselinjetjenesten er veien å gå

11.12.2012

Akuttmedisin er møter mellom mennesker, midt i en krise

Artikkelen Training interaction in primary care emergency teams: the role of the patient er publisert av forskergruppen H Brandstorp, AL Kirkengen, PA Halvorsen, B Sterud, B Haugland. "The dominant objectifying language may well suppress insights that patient participation could provide and which could potentially prove beneficial both to patients and professionals as persons, those who share the crisis in emergencies. Current emergency team trainings, characterised by increasing medical sophistication and professional competence, ought also to be enriched by increased focus on the role of the patient."

10.12.2012

Effektivt med utplassering av legestudenter

Studentene rapporterer om mer hands-on læring og mer arbeid i tverrfaglige settinger i en artikkel fra Australia som bygger videre på tidligere forskning om langtidsutplassering. Universitetene i Norge har ulike lengder på sine utplasseringsperioder. Med samhandlingsreformens nye utfordringer er det sannsynlivis gode grunner til å utvide

08.12.2012

God kvalitet - trygge tjenester

Storingsmeldingen om kvalitet og pasientikkerhet i helse- og omsorgstjenesten ble lansert 7. desember. Lite er spisset mot de spesielle utfordringene i disitrikt, men den har spesielt nevnt kommune-BEST prosjektet: en modell for lokal trening i samhandling i team.

06.12.2012

Frisklivssentralenes metoder i kommunene evaluert

Kunnskapssenteret for helsetjenesten har evaluert effekten av tiltakene til de kommunale frisklivssentralene og funnet at de virker. De har sett på oppsummert tilgjengelig forskning for å støtte endring av atferd i en retning som er gunstig for helsa. Tiltakene ble sammenlignet med råd fra helsepersonell uten oppfølging, med ordinær behandling eller ingen behandling. 23 randomiserte kontrollerte studier ble inkludert i rapporten. Hvor mye betyr konteksten frisklivssentalene er plassert i for effekt?

06.12.2012

Bekymret for allmennlegense kompetanse

– Det er bra at pasientene skrives ut fra sykehusene, men blir det gjort på rett tidspunkt? Har vi tenkt på kvaliteten, og klarer vi å gi disse pasientene et tilfredsstillende tilbud? Jeg er bekymret for kvaliteten på legetjenesten i forhold til øyeblikkelig hjelp-sengene, fremholdt NFA-leder Marit Heransen på konferanse om Samhandling denne uken

05.12.2012

Forsømmer lokal beredskap

I over syv år har vi hatt et sovende forskriftskrav om trening i samhanlding mellom nødetatene. Det er på tide å vekke det opp, skriver stipendiat på NSDM Helen Brandstorp, anestesilege Birgitte Sterud og paramedic Bjørgun Haugland i en kronikk i Dagens Næringsliv

Les mer »

05.12.2012

Hedmark har flest eldre over 80 år

Les om legemiddelbruk i perioden 2007-11 med fylkesvise oversikter - også over alderssammensetningen. Hedmark har flest over 80 år, Finnmark færrest (s 24 og 25). Basert på denne rapporten kom det oppfordringer til landets leger å bremse på antibiotikaforeskrivingen. Den har gått opp med 20 % i perioden. Nabofylkene Akershus og Østfold ligger på henholdsvis topp (19 Definerte Døgn Doser/innbygger) og bunn (26,6 DDD/ 1000 innbygger) i forhold til salg av antibiotika

03.12.2012

Nærhet og taushet er god kommunikasjon

Cand.san Berit Andersdatter Bongo disputerer for ph.d.-graden i medisinske fag idag i Tromsø med avhandlingen: “Samer snakker ikke om helse og sykdom – Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur”. "En nærmer seg helse og sykdom på tause og indirekte måter. Normer om å klare seg selv og ikke vise svakhet står sterkt. Omsorg ytes av de nærmeste, uten at hjelp blir bedt om eller tilbudt direkte. Nærhet og taushet betraktes som god og passende kommunikasjon, som verner om egne og andres følelser og styrke"

01.12.2012

Du ville gjort det samme!

Da den kanadiske distriktslegen John O’Connor valgte å snakke offentlig om opphopning av kreft i sitt lille indianersamfunn, fikk han svi: «They made me go through hell.» Helsemyndighetene likte ikke mediastormen som fulgte. De mange kreftpasientene befinner seg i tjæresandindustriens midte. O'Connor tror han deler sjebne med helsepersonell i distrikt verden over. De som jobben tett på mennesker og natur vil se mer av industriens skadevirkninger.

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512