Du er her: Nyheter » 2013 » April

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

29.04.2013

Interkommunalt samarbeid i Norge

Kommunal og regional departementet presenterte idag rapporten "Interkommunalt samarbeid. Konsekvenser, muligheter og utfordringer". Den er resultat av et forskningsarbeid som har pågått siden 2011 og gjennomført gjennom et samarbeid mellom til sammen åtte forskere ved IRIS, Nordlandsforskning, Uni Rokkan og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Les mer »

27.04.2013

Nærstudium av eldre, kreftsyke på landet

En kvaitiativ intervjustudie fra Trøndelag har sett på hva eldre med uhelbredelig kreft tenker om egen situasjon. Fire hovedtema tegnet seg: Å holde ut ved å ikke slutte å håpe, bevissthet om å være alene, oppfylle forventninger til å være en god pasient og leve under risiko for å miste identitet og verdighet

Les mer »

26.04.2013

Nye retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten!

Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo har på oppdrag for Helsedirektoratet laget en ny veileder. Formåleter å gi råd om god antibiotikabehandling av infeksjoner, samt holde totalforbruket av antibiotika i Norge nede.

Les mer »

22.04.2013

Distriktsmedisin: et globalt forskningsfelt

Sentralisering skjer over hele verden. De aller fleste steder er verdiene og makten samlet sentralt, og gode løsninger for å skape mer likeverdige helsetjenester, uavhengig av geografi, har derfor global interesse. I løpet av én apriluke har det nettbaserte tidskriftet Rural and Remote Health Journal publisert artikler fra alle verdenshjørner: Om diskriminering av urfolk i Australia, øknomiske støtteordninger for folk på landsbygda i Kina, desentralisert tannlegeutdanning i Nigeria og implementering av et screeningprogram mot brystkreft i Brasil.

Les mer »

19.04.2013

Tverrprofesjonell utdanning med levende pasienter

Helseuniversitetet i Linkøping er kjent for innovasjon innen tverrprofesjonell utdanning og læring, inkludert studentdrevne sengeposter og tverrprofesjonell pasientsimulering for sine helsefagstudenter. Det medisinske studieprogrammet ble i 2007 kåret til det beste i Sverige og nylig ble de også berømmet for sin tverrprofesjonelle tilnærming i helsefaglig utdanning. Nylig imponerte og inspirerte nøkkelpersoner herfra de ansvarlige for utdanningene ved Helsevitenskapelig fakultet i Tromsø

Les mer »

15.04.2013

Legevakt: fra produksjon til beredskap

Hvis vi ønsker en forskyving fra produksjon til beredskap, må vi se etter andre måter å finansiere legevakt på. Både kommune og fagpersonell må forpliktes til organisering og deltakelse i etterutdanning og samtrening, skriver leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marit Hermansen. Hermansen er fastlege i Grue og legevaktsjef ved Solør legevakt

Les mer »

15.04.2013

Erfaringer med desentralisering av legestudium i Umeå, Sverige

I januar 2011 innførte Universitetet i Umeå en pionérordning: regionalisert medisinerutdanning der studentene er ute på lokalsykehus i 2, 5 år til sammen (5 semester). Bruk av teknologiassistert læring er vektlagt og nå undersøkt, ut fra et ledelsesperspektiv. Flere forhold er drøftet i artikkelen

Les mer »

10.04.2013

Unicefs rapport om barns levekår

Nederland troner på toppen, Norge er nr 2, samlet sett, men nr 7 under dimensjonen Helse og trygghet. Manglende vaksinering er en grunn. Fysisk aktivitet gir også en lav rangering. I tillegg er barna selv hørt - bla. hvor mange som har greie klassekamerater (78,2 %) og om det er lett å snakke med mor (78.7 %) og far (65.1 %). Del tre viser endringer iløpet av et tiår (2001/2002 til 2009/2010) og Norge har krøpet forbedret sin status.

Les mer »

08.04.2013

Å selge en diagnose

Kommuneoverlege i Seljord, Elisabeth Swensen, skriver en ramsalt kritikk av hvordan pasientforeningen ADHD Norge bidrar til å selge en dianose. "Det har vært en eksplosiv vekst i barnepsykiatriske diagnoser og tilhørende medikamentbruk de siste ti årene (..) Nylig kom Aftenposten med et tolv siders bilag, ”Et godt liv”. ”Hele dette bilaget er en annonse for ADHD Norge” sto det i hjørnet."

Les mer »

06.04.2013

Digitale hjelpemilder i klinikken

Helsebiblioteket har samlet og kvalitetsikret instruktive videoer til bruk i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin i et videobibliotek. Som alt annet i Helsebiblioteket er denne tjenesten åpent tilgjengelig for alle og helt gratis. Medisinsk bibliotek ved Oslo Universitetssykehus har laget en veileder for bedre bruk av to andre tjenester som leveres av Helsebiblioteket: UpToDate og BMJ Best Practice.

Les mer »

05.04.2013

Mest meningsfylt å behandle pasienter

I en nasjonal spørreundersøkelse, forankret i flere forskningsinstitusjoner, men ledet av NSDM's Peder Halvorsen, har fastleger svart på hva de finner meningsfylt i jobben. Svaret var å diagnostisere og behandle "vanlige" og kronisk somatisk syke pasienter. Legevaktvirksomhet er unntaket. Svarene er ikke helt i samsvar med myndighetenes forventninger, skriver forfatterne.

Les mer »

03.04.2013

Gravide på landet: føde lokalt eller sentralisert?

I en refleksjon over teamet sentralisering versus lokalbaserte tjenester, ser forskere fra Vancouver på ulike risiki som må fortolkes og så veies mot hverandre av både helsepersonell og pasienter. De bruker fødselsomsorg som illustrerende eksempel. Risiko er ikke et enkelt begrep eller størrelse..

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512