Du er her: Nyheter » 2013 » Desember » Endrer forskrift om veiledet tjeneste

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Endrer forskrift om veiledet tjeneste

20.12.2013

– Når vi har blitt gjort oppmerksom på at regelverket er blitt praktisert feil, har det vært viktig for meg at vi får løst denne saken raskt, slik at vi ivaretar pasientsikkerheten og legedekningen i distriktene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/nyheter/2013/endrer-forskrift-om-veiledet-tjeneste.html?id=748455

Helse- og omsorgsdepartementet endrer forskrift om veiledet tjeneste, slik at leger som har utdannelsen fra et annet EØS-land får trygderefusjon dersom de kan dokumentere norsk turnustjeneste eller tilsvarende praktisk tjeneste i et annet land.

Bakgrunnen for at forskriften endres er at norske godkjenningsmyndigheter har lagt feil regelverksforståelse til grunn når de har behandlet søknader fra allmennleger med veiledet tjeneste fra andre EØS-land.

I november ble derfor behandling av søknader om godkjenning av veiledet tjeneste for leger som har utdannelse fra andre EØS-land stilt i bero. Som følge av dette ble utbetaling av trygderefusjon stanset. Dette har medført at størstedelen av inntektene deres faller bort. Samtidig kan leger måtte stanse planlagt virksomhet som fastlege eller fastlegevikar fordi de ikke får refusjon. Dette kan få konsekvenser for legedekningen, særlig i distriktene.

– Når vi har blitt gjort oppmerksom på at regelverket er blitt praktisert feil, har det vært viktig for meg at vi får løst denne saken raskt, slik at vi ivaretar pasientsikkerheten og legedekningen i distriktene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Departementet har derfor nå endret forskriften om "veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon", slik at de legene dette gjelder kan få refusjon fra folketrygden. Forskriftsendringene trer i kraft straks.

Forskriftene endres nå slik at allmennleger som skal få trygderefusjon må oppfylle følgende kriterium:

ha godkjenning som allmennlege eller har gjennomført til sammen minst tre år veiledet tjeneste.
være under veiledning og ha gjennomført norsk turnustjeneste eller praksis i et annet land som i det vesentlige tilsvarer norsk turnustjeneste. Dansk og svensk turnus anses å oppfylle dette kravet.

Det etableres også en overgangsordning frem til 1. mai 2014 for leger som er under veiledning og for de som har søkt om godkjenning som allmennlege, og som ville oppfylt vilkårene etter den praksisen som forelå per 1. oktober 2013.

De endringene i regelverket som nå gjennomføres sikrer at vi også i fremtiden kan stille høye krav til utdanning og praksis for å kunne arbeide i norsk helsetjeneste".

Norge endrer også umiddelbart praksis for tildeling av allmennlegebevis med gyldighet i EØS-området. Norge har tidligere godkjent praksis basert på legers redegjørelse av veiledet praksis. Etter forskriftsendringen vil allmenlegebevis bare tildeles på bakgrunn av veiledet praksis godkjent av myndighetene i utdanningslandet.

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512