Du er her: Nyheter » 2013 » Juli

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

31.07.2013

To analyser fra Skottland

I prestisjetunge Social Science & Medicine analyseres innføringen av et nytt NHS-program i Skottland. Tiltross for sterk vektlegging av Evidence based policy making, finner forskere at prosessen ble drevet av en blanding av "research evidence, practitioner knowledge and values, policy, and political and local context". Lokale forhold burde dog vektlegges enda sterkere. En norsk gruppe har vært i Skottland for å lære om helsesystet som har gått bort fra markedstenkning og over til sterk offentlig forvaltning: "Modellen har sterk oppslutning på tvers av de politiske skillelinjene, blant de ansatte og i befolkningen."

Les mer »

28.07.2013

Hvorfor ble jeg egentlig distriktslege ute i gokk?

Distriktslegen i Gildesskål, Laila Didriksen, filosoferer over yrkesvalg en strålende sommernatt ute i legebåten i den vakre Nordlandskysten.

Les mer »

18.07.2013

Klinisk akademisk lederskap for endring av helsetjenestene

Kan akademisk lederskap være transformerende for forbedring av helsetjenestene i ressursfattige distrikter? Denne rapporten destillerer den kollektive kunnskapen til ledende sør-afrikanske og internasjonale klinkere og akademikere til presise anbefalinger for endring: The three main sets of recommendations focused on supporting local rural clinical academic leaders; training health professionals for leadership roles in rural settings; and advancing the clinical academic leadership agenda through advocacy and research.

Les mer »

15.07.2013

Kontinuitet i fastlege-pasientforholdet relatert til bruk av helsetjenester

Anne Helen Hansen, ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i Tromsø, har sammen med forskere ved NSDM og UiT sett på bruk av spesialisthelsetjenester og bl.a. lengde på relasjonen til fastlegen. Av over 10 000 pasienter hadde 85% hatt den samme fastlegen i mer enn to år. Kontinuitet er assosiert med redusert bruk.

Les mer »

04.07.2013

Om akutte innleggelser i Hallingdal

Øystein Lappegård ved Sjukestugu i Ål i Hallingdal har sammen med professor Per Hjortdahl (UiO), sett på hvordan leger i hans region legger inn akutt: på sykehus, på det interkommunale distriktsmedisinskesenteret Sjukestugu eller kommunale sykehjem. I tillegg har han snakket med seks kommuneoverleger om hva de tror er årsaker til ulik legepraksis med hensyn til akuttinnleggelser.

Les mer »

01.07.2013

Kan det å følge egen samvittighet tenkes å skjerpe evnen til å respektere andres?

I Morgenbladet skriver Helen Brandstorp om hvorfor det er viktig at fastleger kan reserveres seg i alvorlige samvitighetsspørsmål: Dilemmaer trenger gjentatt drøfting av dem som er tett på og dem som rammes, særlig når dilemmaene er komplekse, og betingelsene endres med tiden. Vi forventer at fastlegene skal behandle «hele mennesket». Da trenger vi også hele fastleger, ikke statlig ensretting.

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512