Du er her: Nyheter » 2013 » Juli » To analyser fra Skottland

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

To analyser fra Skottland

31.07.2013

I prestisjetunge Social Science & Medicine analyseres innføringen av et nytt NHS-program i Skottland. Tiltross for sterk vektlegging av Evidence based policy making, finner forskere at prosessen ble drevet av en blanding av "research evidence, practitioner knowledge and values, policy, and political and local context". Lokale forhold burde dog vektlegges enda sterkere. En norsk gruppe har vært i Skottland for å lære om helsesystet som har gått bort fra markedstenkning og over til sterk offentlig forvaltning: "Modellen har sterk oppslutning på tvers av de politiske skillelinjene, blant de ansatte og i befolkningen."


Intelligent policy making? Key actors' perspectives on the development and implementation of an early years' initiative in Scotland's public health arena

L. Deasa, L. Mattua, W. Gnich.

Findings suggest that "Childsmile" can be described as an ‘evidence-informed’ intervention, blending available research evidence with knowledge from practitioner experience and continual learning through evaluation, to plan delivery. The importance of context was underscored, in terms of the need to align with prevailing political ideology and in the facilitative strength of networks within the relatively small public health community in Scotland. Respondents' perceptions support several existing theoretical models of translation, however no single theory offered a comprehensive framework covering all aspects of the complex processes reported. Childsmile's use of best available evidence and on-going contribution to knowledge suggest that the programme is an example of intelligent policy making with international relevance.

 

Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen

Roar Eilertsen,

Skottland avviklet all markedssimulering i sin helsesektor og tok sykehusene tilbake til offentlig forvaltning på begynnelsen av 2000-tallet. Modellen har sterk oppslutning på tvers av de politiske skillelinjene, blant de ansatte og i befolkningen.

 De 14 regionale helsestyrene får årlige rammebevilgninger fra Helsedepartementet for å finansiere både primær- og spesialisthelsetjenesten i sin region. DRG-koding og innsatsstyrt finansiering er avviklet. Budsjettene overholdes i alle regioner hvert eneste år, og det rapporteres om betydelige, løpende effektiviseringsgevinster og kvalitetsforbedringer.

 I mai 2010 vedtok NHS Scotland en ny kvalitetsstrategi der er målet å komme ned i seks kvalitative, overordnede mål for utviklingen i skotsk helsevesen – fra 100 kvantitative mål i 2007.

 I 2010 ble det gjennomført et prøveprosjekt med direktevalg av halvparten av medlemmene i to regionale helsestyrer. Prosjektet er evaluert, og konkluderer med at dette er en strategi for demokratisering og folkelig forankring av helsevesenet som fungerer.

 Lærdommene fra skotsk helsevesen er at det finnes alternativer til konkurranse og markedssimulering, og at en integrert heloffentlig modell kan levere helsetjenester av god kvalitet innenfor tildelte budsjettrammer. Modellen kan utvikles på demokratisk vis, i samarbeid med ansatte og egen befolkning. Det er neppe stor heksekunst å utvikle den norske varianten i samme retning – dersom det er politisk vilje og ønske om det.

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512