Du er her: Nyheter » 2013 » Juni

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

26.06.2013

Kan god kommunikasjon mellom kliniker og pasient føre til bedre helse? .

Svaret er ja, i følge omtalen av en ny fagbok; Klinisk kommunikasjon i praksis (Universitetsforlaget). Redaktørene har fått med seg en rekke klinikere med svært ulik bakgrunn, forskere og bl.a. en prest. Fra NSDM har Professor Ivar Johannes Aaraas gitt et bidrag.

Les mer »

19.06.2013

Mest fornøyd med helse og omsorgstjenestene i småkommunene

Direktoratet for forvaltning og IKT har i sin nye befolkningsundersøkelse spurt etter tilfredshet med det statlige og kommunale tjenestetilbud. Det samme ble gjort i 2010 og trenden er den samme: folk i de minste kommunene (folketall under 5000) er mer fornøyd enn folk i de større med pleie og omsorgstjenester, fastlege/legevakt, oppvekstvilkår og trygghet. Fornøydhet med ventetid på legevakt trekker opp det at fastlegetilgjengeligheten er dårligere i mindre kommuner. Grad av fornøydhet avtar med kommunestørrelse.

Les mer »

14.06.2013

Desentralisert legeutdanning

Flere ferske artikler fra Hellas og Australia presenterer erfaringer med desentralisert legeutdanning. Egne distriktsmedisinlinjer eller utdanningsløp, som i Australia, inspirerer for tiden undervisere knyttet til universitetet i Tromsø

Les mer »

11.06.2013

Telemedisin - teknologifascinasjon eller nyttig hjelpemiddel?

Kiriurg på Longyearbyen sykehus, Kari Schrøder Hansen spør: Når man forsøker å fokusere på kompetanse i distriktene, blant annet ved at ambulansemedarbeidere, redningsmenn, sykepleiere og leger får jevnlig trening, blir diskusjonen ganske snart dreid mot bruk av telemedisin, luftambulanse og/eller medisinsk utstyr. Hvorfor er det så lett å snakke om utstyr og vanskelig å snakke om kompetanse?

Les mer »

08.06.2013

Hjemmesykepleien dropper pasientrapporter

Gjennom samhandlingsreformen ble det for alvor satt fokus på behovet for styrking av samarbeidet mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Nå viser ny forskning at informasjonsutvekslingen mellom sykepleiere i hjemmesykepleie og sykehus ved overføring av eldre pasienter, er langt dårligere ved innleggelse på sykehus enn ved utskriving.

Les mer »

06.06.2013

Mer livredning på bygda

Mer enn dobbelt så mange svensker overlever etter å kollapset med hjertestans sammenlignet med 20 år siden - og sjansen for å bli reddet av forbipasserende er mye større på landsbygda enn i byene. En svensk studie viser at Norrbotten i Nord-Sverige scorer høyest, med hjertelungeredning startet i 80 prosent av tilfellene før ambulansen ankom. I de tettest befolkete områdene, som Stockholm og Skåne, var tilsvarende tall 65 prosent

Les mer »

05.06.2013

Fastlegers skjønnsutøvelse er truet

"Fastleger opplever i økende grad et press fra pasienter og eksterne instanser. Disse møter legen med forventninger som kan gå på tvers av legens egen oppfatning av hva som er faglig og moralsk rett." Professor i allmennmedisin Eivind Meland og phd.-stipendiat i medisinsk etikk, Morten Magelssen, drøfter viktige og vanskelige forhold i Tidsskrift for den norske legeforening. Anledningen er at myndighetene ikke vil tillate at festleger reserverer seg mot etisk omstridt behandling.

Les mer »

04.06.2013

Europeisk undersøkelse om distriktsmedisin‏

Det europeiske nettverket av allmennleger i distrikt – EURIPA – har laget en spørreundersøkelse der de forsøker å kartlegge forskjeller på allmennlegevirksomhet i by versus på landet. Vi håper leger i by og land i Norge vil være med!

Les mer »

03.06.2013

Interkommunalt samarbeid i samfunnsmedisin

Samfunnsmedisinen i distriktskommuner er ofte preget av sårbarhet og varierende kvalitet på grunn av små fagmiljøer, lav stabilitet i stillingene og mangelfull fraværsdekning ved ferie og permisjoner. En ny artikkel i Utposten drøfter ulike spørsmål og organisatoriske løsninger rundt samfunnsmedisinsk samarbeid – basert på et prosjektarbeid i Nord-Østerdal. Vedlagt er også rapporten om samarbeidet

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512