Du er her: Nyheter » 2013 » Juni » Kan god kommunikasjon mellom kliniker og pasient føre til bedre helse? .

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Kan god kommunikasjon mellom kliniker og pasient føre til bedre helse? .

26.06.2013

Svaret er ja, i følge omtalen av en ny fagbok; Klinisk kommunikasjon i praksis (Universitetsforlaget). Redaktørene har fått med seg en rekke klinikere med svært ulik bakgrunn, forskere og bl.a. en prest. Fra NSDM har Professor Ivar Johannes Aaraas gitt et bidrag.


Forlaget skriver: Det å møte og kommunisere godt med pasienter, er et sentralt aspekt ved arbeidet i helsetjenesten. God kommunikasjon er avgjørende for pasientens tilfredshet, og kan ha direkte innvirkning på pasientens mestring og helse. I tillegg fører god klinisk kommunikasjon til færre klagesaker, mer informerte pasienter, lojalitet til behandlingsopplegget og lavere ressursbruk.

Erfarne klinikerne og fremtredende forskere innen medisin og helsefag, som har det til felles at de er brennende opptatt av behandler-pasient-relasjonen, har skrevet interessante og funnet nyskapende vinklinger rundt temaet. Gjennom 24 kapitler belyses sentrale aspekter innen klinisk kommunikasjon, godt illustrert med kliniske eksempler.

Primært er dette en fagbok for helsepersonell og studenter innen medisin, fysioterapi, sykepleie, vernepleie og sosialt arbeid. Boken vil også være av nytte for andre med
interesse for helse og/eller kommunikasjon.

Redaktører: Kjetil Johnsen har i flere år arbeidet med helsekommunikasjon, blant annet tilknyttet flere avdelinger på Oslo universitetssykehus. De siste årene har han også undervist i helsekommunikasjon. Johnsen har utdanning innen media, kommunikasjon og innovasjon fra Høgskolen i Hedmark. Hans Otto Engvold er statsviter fra Universitetet i Oslo med lang erfaring som kontorleder ved Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI), Oslo universitetssykehus, der han har jobbet mye med forskningsformidling og pasientinformasjon.
 
Bidragsyterne er: Arnstein Finset, Gunnhild Bagøien og Peter Prescott, Niels Bentzen, Per Arne Dahl, Ruth Marie Donovan, Hilde Eide og Tom Eide, Gunn Engelsrud, Per Fugelli, Maria Gjerpe, Pål Gulbrandsen,Bård Fossli Jensen, Stella Kyed Johnsen og Eva Cathrine Backer, Hilde Nordahl Karterud, Heidi Killingberg og Iben Akselbo, Øivind Larsen, Ole Greger Lillevik og Lisa Øien, Egil W. Martinsen, Lotte Rogg, Inger Helene Vandvik, Lars Weisæth, Ingvard Wilhelmsen, Torgeir Bruun Wyller, Arild Aambø og Ivar Johannes Aaraas.
 

http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/klinisk-kommunikasjon.html

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512