Du er her: Nyheter » 2013 » Mai

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

29.05.2013

Om hvordan enkeltmennesker kan gjøre en forskjell og likevel jobbe på lag

NSDM, Alta menighet, Nordland og Samisk legeforening inviterer til temakveld i den nye Nordlyskatedralen kvelden før Legeforeningens landsstyremøte i Alta. Tema er fagfolk imøte med samfunnsinteresser som rammer folkehelse, menneskerettigheter, klima og miljø. Innledere: professor Ole Henrik Magga, samfunnsmedisiner Ole Mathis Hetta, samt en deltager på Legeforeningens landsstyremøte. Arrangementet er kvelden før landsstyremøtet åpner fordi: Alta er et sted der enkeltmenneskers engasjement i Stilla-aksjonene satte varige spor, synlige for hele verden. Nordlyskatedralen er et nytt, spennende og synlig resultat av lokale enkeltmenneskers tro. Legeforeningen er engasjerte leger som bidrar med det lille ekstra, for et sunt samfunn og et solid helsevesen.

Les mer »

27.05.2013

Bosted gir stor forskjell i ulykkesoverlevelse

De som bor i en kommune med den laveste befolkningstettheten har 33 prosent høyere risiko for å dø av skader sammenlignet med befolkningen for øvrig. Risikoen gjelder både barn og voksne og på nasjonalt nivå. Det viser doktoravhandlingen til lege og forsker, Thomas Kristiansen, som er stipendiat ved Stiftelsen Norsk luftambulanse. Han disputerer 5. juni

Les mer »

23.05.2013

''Kaos rundt turnusordning''

Dagens Medisin har fulgt prosessen med å legge om turnustjenesten for leger i flere år. I det siste har meldingene om den nye søknadsprosessen vært beskrevet i kritiske ordelag, Spesielt har det vært fokus på at helseforetak forholder seg ulikt til forskriften og ser ut til å bryte med kravene. Dette skaper uro blandt de søkende som får råd fra både Helsedirektoratet og Legeforeningen.

Les mer »

16.05.2013

Mads Gilbert kommandør av St Olavs Orden!

NSDM gratulerer professor i akuttmedisin Mads Gilbert med utnevnelsen som Kommandør av St. Olavs Orden. Hans innsats for distriktsmedisien i både i inn- og utland kan legges til rekken av ekstraordinære ytelser gjennom et langt legeliv. "Jeg føler at Hans Majestet Kongen har markert at han også er «rampens» konge. Jeg har stor respekt for kongehuset, og jeg føler at dette er en anerkjennelse av aktivisme, solidaritet og motstandskamp mot forverring. Hvis noe, vil jeg bli enda tydligere, lover Gilbert"

16.05.2013

Prehospital akuttmedisin uten legevaktlege?

To studenter og to erfarne klinikere i Trondheim reflekterer over samhandling mellom ambulanse og legevakt: "Samhandlingsreformen, etableringen av nye ø-hjelpstilbud i kommunen og ønsket om en bedre legevakttjeneste gjør at dette er et gunstig tidspunkt for å legge en klok, bevisst og langsiktig strategi for fremtidens prehospitale tjenester."

Les mer »

06.05.2013

Lege- og sykepleiestudenter bør øve mer sammen

Rune B. Jakobsen er lege med ansvar for tverrfaglig student-trening ved Universitetet i Oslo: Analyser av såkalte uønskede medisinske hendelser viser at ikke-tekniske ferdigheter spiller en avgjørende rolle for utfallet. Når helsepersonell gjør feil, er det sjeldnere manglende medisinske ferdigheter som er årsaken, men oftere dårlig kommunikasjon, dårlig teamledelse og feil situasjonsforståelse hos både teamet og lederen

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512