Du er her: Nyheter » 2013 » November

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

29.11.2013

Transportfødsler øker: 500 barn blir fødd på veg til klinikken

Kring 500 fødande må ufrivillig føde utanfor ein institusjon årleg her i landet. Forskar Hilde Marie Engjom på Universitetet i Bergen har sett på dei ferskaste fødselsstatistikkane og samanlikna dei med situasjonen for tretti år sidan. – Det er kring dobbelt så stor risiko for å ikkje nå fram i dag. Ei av forklaringane er nok at mange fødestover har blitt nedlagde i mellomtida. Det har blitt større geografiske skilnader,

Les mer »

25.11.2013

Flerfaglighet i utdanningene kan påvirke jobbvalg senere

Kanadiske forskere har sett etter sammenheng mellom flerfaglige erfaringer i grunnutdanningene og senere valg av arbeidssted. De finner at slikt opplegg spesielt kan influere jobbvalg i distrikt og i primærhelsetjeneste i ressursfattige befolkninger

Les mer »

16.11.2013

Nytt lederteam i NSDM

NSDM har fått nytt lederteam: Helen Brandstorp er leder og Birgit Abelsen er konstituert forskningsleder. Birgit Abelsen er førsteamanuensis i helsetjenesteforskning, statistiker, har utdanning i folkehelse og lang erfaring som samfunnsforsker. Hun kommer fra stillingen som direktør i forskningsinstitusjonen Norut Alta. Helen Brandstorp er tidligere spesialist i allemnnmedisin og kommunelege 2 i Deanu gielda/Tana kommune, hun er stipendiat, turnusveieleder og har hatt sin hovedstilling ved NSDM siden 2008

Les mer »

13.11.2013

Høie vil ha deltagende forskning i kommunene

- I kommunehelsetjenesten opplever de at de forskes på, ikke med. Det er viktig at både de som leverer og de som bruker kommunale helse- og omsorgstjenester, er med på å definere hva som er relevant forskning og utvikling for dem, sa helse- og omsorgsminister Høie. - Mens ressurs- og personellinnsatsen i kommunal- og spesialisthelsetjenesten er omtrent like, er det dramatiske forskjeller når man sammenligner forskning og innovasjonsinnsats. Vi er nødt til å gjøre noe med den balansen

Les mer »

08.11.2013

Peter Prydz årets Finnmarkslege!

Fastlege i Hammerfest Peter Prydz er årets Finnmarkslege. NSDM vil gratulere en spennende og god samarbeidspartner. "-Han har alltid holdt den faglige fanen høyt hevet og har bidratt til utarbeiding av utallige allmennmedisinske prosedyrer, både sammen med kollegene i Hammerfest og på nasjonalt nivå", begrunner Finnmark legeforening.

Les mer »

04.11.2013

Anne Helen Hansen disputerte

Samfunnsmedisiner Anne Helen Hansen disputerte 1. november for ph.d.-graden i medisin og holdt prøveforelesningen: “Hva vet vi om likheter og forskjeller i fastlegers praksis – og hva kan variasjonen skyldes?” På opponentens spørsmål om vi har for mye variasjon, passe eller for lite, svarte doktoranden: Ja. Samme dag forsvarte hun avhandlingen: “A population-based study of health care utilisation according to care level, socio-economic group, and continuity of primary care”. Gratulere!

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512