Du er her: Nyheter » 2013 » September

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

29.09.2013

Reformer i norsk helsevesen. Veien videre

NSDM, ved Helen Brandstorp, bidrar i en ny bok om utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Den aktualiserer reformen knyttet til foretaksorganisering av sykehusene, den nye samhandlingsreformen, fastlegeordningen og turnustjenesten for yngre leger. Den setter reformene opp mot internasjonale trender på helseområdet og utforsker hvor ideene til reformene har sin internasjonale opprinnelse. Med en normativ tilnærming til verdier skapt i offentlig sektor, setter den et kritisk blikk på det som skjer med disse verdiene i kjølvannet av reformvirksomheten.

Les mer »

25.09.2013

Om kvinners bidrag til rural utdanning og ledelse

Til tross for stadig flere kvinner på legestudiene globalt, avspeiler ikke denne nye kjønnsbalansen seg blant spesialsitutdannede leger:" internationally workforce ratios of women to men drop precipitously for all but primary care". I Western Australia han forskere funnet at det er flest menn blant allmennleger i distrikt, men kvinnene der ute bidrar allikevel like mye som dem til undervisning og ledelse i bistillinger. Avgrensning av privat og profesjonelt liv var viktig for kvinnene. Er arbeid uten pasienter lettere å avgrense?

Les mer »

19.09.2013

Derfor er jeg lege fortsatt

Kommuneoverlege og helsesjef Lars Nesje i Sjøvegan kommune ser tilbake på et legeliv i distrikt: "Når jeg fortsatt er i stillingen som jeg tiltrådte 1985, er jobbtilfredshet vesentlig. Fysiske arbeidsforhold og kollegiale relasjoner har betydning og respons og tilbakemelding fra pasientene betyr mye. Jeg har hatt en rimelig grad av selvstendighet og innflytelse over arbeidet. Dette speiler kommunens pragmatiske holdning, preget av gode rammer rundt arbeidet og gjensidig respekt. Det har da også latt seg gjøre å være fastlege med bistilling som kommuneoverlege/helsesjef."

Les mer »

17.09.2013

Lang vei til legevakta gir også færre akutte henvendelser

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har undersøkt sammenhengen mellom avstand til og bruk av legevakt i et stort interkommunalt legevaktsdistrikt. Økende reiseavstand var sterkt assosiert med lavere bruk av legevakten, nærmest uavhengig av demografiske og sosioøkonomiske faktorer. Konsultasjonsraten ved legevakt falt til under det halvet ved en reiseavstand på 43 km eller mer, kontaktraten ved 77km eller mer. Andelen kontakter som førte til konsultasjon var klart fallende ved økende reiseavstand. Økende avstand var assosiert med reduksjon i henvendelser av alle hastegrader, også de mest akutte.

Les mer »

14.09.2013

Skandinavisk villmarksmedisin

Skandinavisk villmarksmedisin er et spennende samarbeid over grensene i nord, der kompetente kolleger tilbyr kvalitetsikrede kurs til folk fra hele Norge og Sverige. Les om hva villmarksmedisin er og hvem som over flere år har skapt et miljø for helsehjelp langt bortenfor byens ressurser.

10.09.2013

En smak av god distriktsmedisin

Les mer »

09.09.2013

Kan bli mulig å avslutte legestudiet i Finnmark

Den rødgrønne regjeringen går inn for finansiering av seks medisinstudieplasser ved UiTs studiested i Finnmark. Studieplassene blir knyttet opp til fagmiljø i Hammerfest, Alta og Karasjok og gjelder 5. og 6. år av studiet. Finansieringen kommer med i statsbudsjettet for 2014 som blir lagt frem 14. oktober. Dersom initiativtakerne får gjennomslag for dette i Stortinget, blir det opptak til disse nye studieplassene høsten 2014.

06.09.2013

Etterlyser kvinnelige leger i distriktene

Tom Sundar, kommuneoverlege i Rendalen, er bekymret: Nå er 60-70 prosent av legestudentene kvinner, og de vil utgjøre en stadig større andel av legemassen. Derfor blir jeg bekymret når kvinnene glimrer med sitt fravær i søkerbunken. Vi trenger kvinnelige søkere, men hvordan skal vi få draget på dem? sier Sundar til Dagens Medisin. Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marit Hermansen, deler bekymringen. Helsedirektoratet presenterer samtidig statistikk om fastlegeordningen som viser at det " blir stadig færre ledige plasser på de åpne fastlegelistene".

Les mer »

02.09.2013

En myte at norske kommuner er små

Professorene Bjarne Jensen, Alf Inge Jansen og Audun Offerdal skriver om kommunestørrelser i en kronikk på Ytring, nrk.no. De sammenlikner med andre europeiske land og presenterer noen overraskende fakta

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512