Du er her: Nyheter » 2014 » August » Disputerte om ledelse i primærmedisinen

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Disputerte om ledelse i primærmedisinen

24.08.2014

24.08.14: Jan Hana disputerte fredag 22. august med en studie om ledelse i primærmedisinen. Jan Hana er kommuneoverlege i Vestvågøy, Lofoten og har vært knyttet til NSDM som stipendiat på deltid under hele forløpet. Veiledere har vært Toralf Hasvold og Carl Edvard Rudebeck fra institutt for samfunnsmedisin og Ruid Kirkhaug fra instituttfor statsvitenskap, alle UiT Norges arktiske universitet .

Tittel på avhandlingen: The Clinician in Leadership. Perceptions of Style. Perspectives from Rural Primary Medicine in Norway.

Hele avhandlingen ligger her:  http://munin.uit.no/handle/10037/504/browse?value=Hana%2C+Jan&type=author

 

Jan Hana rett etter disputasen 22. august 2014

Hanas sammendrag: "Avhandlinga fokuserer legen som leder i primærmedisinen og tar utgangspunkt i oppgåve- , relasjons- og endringsledelse (tredimensjonal model).

Data er henta frå fokusgruppeintervju med 22 legeledere og spørreskjema til 101 primærlegekontor i Nord Norge.

Legeledere opplever mangel på relevant lederkompetanse og brukar sin kliniske utdanning og erfaring som erstatning.

Tre lederstilar vart identifiserte og vert belyst med egenskapar hos personalet (legar og hjelpepersonel)  som kjønn, profesjon og arbeidserfaring.

Samanhengen mellom lederstil og arbeidstilfredshet, organisasjonsforhold  og tenestekvalitet vart også utforska.

Menn, alle legar, opplevde meir av ledelse enn kvinner. Denne forskjellen vart mindre internt i legegruppa. Hjelpepersonell opplevde mindre ledelse enn legar.

Endringsledelse er viktigast for arbeidstilfredshet medan oppgåveorientert ledelse viktigast for organisasjonsforhold og opplevd tenestekvalitet. Hjelpepersonell opplevde særlig samanhengen mellom ledelse og effekt variablar.

Det er behov for å identifisere eit ledelsesesteoretisk grunnlag for og ei relevant og tilpassa  opplæring i ledelse for ein primærmedisin  i endring. Det bør også utforskes meir systematisk kva medisinsk kompetanse kan tilføre ledelsesfeltet. Vi må gi alle ledelsesundervisning i medisinsk grunnutdanning slik at vi kan også sjå mot andre ledelsesformer, f.eks delt ledelse mellom legane."

To publiserte artikler:

Hana J, Kirkhaug R. Physicians ’ leadership styles in rural primary medical care: How are they perceived by staff? Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2014; 32: 4–10

 

Hana J, Rudebeck C.E, Leadership in rural medicine: The organization on thin ice? Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2011; 29: 122–128

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512