Du er her: Nyheter » 2015 » Desember

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

28.12.2015

Fordeling av legar føreset styring, ikkje minst av utdanninga

28.12.15: Utdann legane der dei trengst. Det meste av undervisninga i legestudier skjer i universitetsklinikkar, der pasientane er relativt få, studentane mange og vanlege sjukdommar sjeldne. Fylkeslege Per Stensland og lederteamet i NSDM skriv i ein kronikk at vi treng ein strategi for å utdanne legar til distrikta som er basert på kunnskap om kva som verkar.

Les mer »

23.12.2015

Årets Nordlending

23.12.15: Vi vil gratulere fastlege og legevaktsjef i Narvik, Sverre Håkon Evju, med den høyt hengende prisen Årets Nordlending! Hans intense og kloke bidrag i kampen for lokalsykehusene det siste snaue året har engasjert rekordmange i årets avstemming. Juryens begrunnelse viser frem en manns om ikke bare er modig og klar i sin tale. Han er også flink til å se enkeltmennesker og til å snakke med folk som ikke helt deler hans syn.

Les mer »

22.12.2015

30 mill for å rekruttera fastlegar

22.12.15. NRK Sogn og Fjordane har intervjua fleire i to nyhetssakar om NSDM si artikkel om hvor faste fastlegar er i stillingane sine. Fastlegar i byane blir verande i stillinga tre gonger lenger enn i små kommunar. Desentralisert legeutdanning er viktig, fastslår vi. Regjeringa har også fått auga opp for at rekruttering av fastlegar kan vere utfordrande og har sett av 30 millionar kroner til rekrutteringstiltak, skriv NRK.

Les mer »

19.12.2015

Fylkeslegene frykter legeflukt fra distriktene

19.12.15: Et samlet fylkeslegekorps har sendt brev til HOD der de beskriver sin bekymring for krav om bakvakt til leger som er ferdige med turnus. I små-legevakter kan kravet vise seg umulige å oppfylle og dermed svekke rekruttering og stabilisering av helsepersonell. Leger frykter de må legge ned sin legevakt lokalt. NSDM foreslår at fylkeslegene får anledning til å vurdere samlet kompetanse i de lokale, tverrfaglige vaktteamene. Det er den uerfarne legens egentlige hjelp og trygghet

Les mer »

18.12.2015

Engasjerte stipendiater

18.12.15: På tampen av arbeidsåret samlet NSDM flere av sine stipendiater til felles treff og veieldning. Det ble en engasjerende dag med faglige drøftiger der perspektivene var fra mange ulike fagtradisjoner og deler av landet.

Les mer »

14.12.2015

NSDM har evaluert Senjalegen

09.12.15: Senjalegen er et samarbeid mellom en stor og tre små kommuner med ett sentralt legekontor og tre utekontor. Dette har skapt stabilitet og kvalitet i legetjenesten i de tre småkommunene på Senja etter mange år med vikarstafett. NSDMs evaluering viser at denne legetjenesten er dyr for kommunene, men samfunnsøkonomisk lønnsom.

Les mer »

13.12.2015

Gratulere verden, med klimaavtalen!

13.12.15: Folk utenfor storbyene i Norge og verden ellers lever tettere på naturen og tettere på næringer som lever av den. Både primærnæringer, industri, gruvedrift el annet er i tett samspill med naturen. Negative konsekvenser av utbytting av klodens ressurser merkes ofte første i distriktene, dilemmaet mht behov for arbeidsplasser er her. Vi vil være med i det grønne skiftet der hver og en aktivt leter etter klokere måter å leve på. For et felles beste. NSDM er glade for Paris-avtalen.

Les mer »

06.12.2015

NOSM - Northern Ontario School of Medicine

06.12.15: NOSM er en bare ti år gammel medisinerutdanning, men allerede en levende legende blandt de med tydelig distriktsmedisinsk profil i verden. En film om skolen er laget slik at enhver som ønsker sette seg inn i tenkningen, resultatene og menneskene kan gjøre det via distansreduserende teknikk. Sjekk ut "The rural Challenge" på YouTube

Les mer »

05.12.2015

Akuttutvalgets NOU ser by og land

05.12.15: Helse-og omsorgsdepartementets akuttutvalg overleverte igår sin NOU 2015:17 etter en forbilledlig bred og inkluderende prosess. Politikere og helsetjenestene har i den et kunnskapsbasert dokument til hjelp for videre utvikling. Det er en NOU som ser alle aktørene i dette nettverket. Og det synes bygget på en virkelighetsbeskrivelse folk i hele landet kan kjenne seg igjen i. Den er kritisk til mer sentralisering av tjenestene og taler heller for å styrke de samlede lokale ressursene. Gratulere til utvalget!

Les mer »

04.12.2015

Traumestatus i Nord-Norge

04.12.15: Revidert Nasjonal traumeplan for hele nettverket av hjelpere - fra førstehjelper, pårørende via helsetjenesten, inkludert rehabilitering, og forsvaret - er klar til å bli behandlet i Helseforetaksstyrene. Den er tilgjengelig på nett allerede og gjøres kjent via nettverksmøter. På møte i Nord-Norge kom det frem at det var de små sykehusene som leverte best på systemene rundt traumebehandlingen. Omforente kriterier og interne tilsyn med disse skaper fokus og motivasjon lokalt, er tilbakemeldingen.

Les mer »

03.12.2015

Avstand til helsetjenester er en kvalitetsfaktor

03.12.15: Hva er det som gjør at direktører i helseforetak ivrer for å legge ned tilbud på mindre lokalsykehus? Kjenner de ikke til de gode pasienterfaringene eller studiene som viser at kvalitet og økonomi kan være vel så god i de minste enhetene?

Les mer »

01.12.2015

Om fastlegers stabilitet

01.12.15: Vår forskningsleder Birgit Abelsen med kolleger har undersøkt varigheten av fastlegeavtaler og sett på variablene kommunestørrelse, legens kjønn og alder, samt listestørrelse. Undersøkelsen er publisert i Tidsskrift for den norske legeforening idag. Lederkommentar fra Hogen Sandvik i Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512