Du er her: Nyheter » 2015 » April

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

27.04.2015

Distriktlegers lidenskaper

27.04.15: I Utpostens siste nummer i 2014 var temaet "...ikke bare lege". Personlige refleksjoner om det som får leger til å koble helt av utenom jobben er inspirerende lesning. De fleste skribentene bor og lever i mindre kommuner, tett på pasientene sine, og har funner steder her der de ikke er Legen.

Les mer »

24.04.2015

Slik får Meløy kommune hjelp til legerekruttering

24.04.15: For ett år siden ble nordlandskommunen kjent som stedet der de sliter med å beholde leger. NSDM er invitert til å bistå med forskningsbasert kunnskap, erfaringsbaserte råd og eventuelt evaluering av en tydelig satsning lokalt for å endre situasjonen. Både fagfolk, politikere, administrasjon og engaserte inbyggere ønsker samarbeid for å få stabile leger i realistiske tidsperioder, i gode fagmiljø, slik at innbyggerene får en pålitelig helsetjeneste. Det finnes ingen quick fix, men med bredt anlagte prosesser tror vi at situasjonen kan snu.

Les mer »

23.04.2015

Internasjonal distriktsmedisin

23.04.15: Wonca Rural er den mest aktive undergruppen til verdensorganisasjonen for allmennleger, Wonca. Over 50% av verdens befolkning bor ruralt. Utdanningsløp for leger tilpasset distriktenes behov vektlegges. Rekruttering hit må skje via utplasseringer med gode rollemodeller som bygger forståelse for profesjonelle utviklingsmuligheter utenfor sykehusene. Å lære om lederskap er viktig og verdsetting av generalisme - den egentlige legekunsten. Se vår fyldige oppsummering i tekst og bilder.

Les mer »

22.04.2015

Anestesileger i nord vil ikke ha egen akuttmedisinspesialitet

22.04.15: Flere anestesileger som jobber med akuttmedisin er negative til å innføre spesialiteten akuttmedisin. Den vil gavne de største sykehusene, men ikke de mange mindre. David Nystad spørr: Hvorfor reiser helsekomiteen halve jorda rundt for å lære - og ikke til Narvik eller Hammerfest? I flere andre land har ikke anestesilegen den samme bredden som i Norge og jobber i hovedsak på operasjonsstuen, påpeker han. Et argument for nedlegging av akuttmottak og mindre avdelinger? spør Mads Gilbert.

Les mer »

21.04.2015

En driftig og dristig distriktslege i Lofoten

21.04.15: Morten Bain er kommuneoverlege i Vågan kommune, med kontor i Svolvær. Gjennom mer enn 30 år har han stått han av i mange typer stormer. Nå mener han at rekrutteringen til allmennmedisin bør reddes ved hjelp av LIS-stillinger i allmennmedisin – og innføring av obligatoriske multeplukkingsprøver.

Les mer »

15.04.2015

Senjakommuners samarbeid om legetjenester

15.04.15: "Senjalegen" ble etablert i 2009 etter mange år med vikarstafetter i de minste kommunene. Nå er forskere ved NSDM i gang med å evaluere det interkommunale legetjenestesamarbeidet og skal bl.a. beskrive etableringen og utviklingen, stabilitet blant leger og annet helsepersonell, hvordan pasientene oppfatter legetjenesten og ikke minst skal man se på om Senjalegen er samfunnsøkonomisk lønnsom.

Les mer »

12.04.2015

Medisinerutdanningen i Tromsø leverer!

12.04.15: Medisinerstudiet i Tromø var den første i Europa med distriktsmedisinsk profil. 34 avgangskull fra perioden 1979-2012 er undersøkt med hensyn til arbeidssted i 2013: 822 leger av totalt 1611 jobbet i Nord-Norge (51%). I de siste avgangskullene valgte flere enn i de tidligere å ta sin første jobb i nord. Alle kull har valgt allmennpraksis oftere enn i resten av landet. Ivar J. Aaraas et al konkluderer med at legestudiet oppfyller sitt mål på en bærekraftig måte.

Les mer »

10.04.2015

Fagmiljø rundt lokalsykehus inkluderer 1. linjen og høyskolens fagfolk

10.04.15: Narviks sykehus står i fare for å miste akuttkirurgien. Overlege Svere Håkon Evju på legevakten i byen har engasjert seg og beskriver hvordan fagmiljøene i byen jober tett sammen for å styrke helsetjenestene lokalt. Fjerner man anestesi og kirurgi, vil det få konsekvenser for pasientene, men også fagfolk utenfor sykehusene vil miste en helt sentral aktør i byggingen av god helseberedskap, utvikling av kurs og utdanning av helsepersonell.

Les mer »

07.04.2015

I økende grad ønsker fastleger seg fastlønn

07.04.15: Norske allmennleger ble i 2009 og i 2012 spurt om foretrukket avlønningsform: "the proportion of GPs who prefer private practice (i.e. the default contract for GPs in Norway) decreases from 52% to 36% in the period from 2009 to 2012. While 67% of the GPs who worked in private practice preferred this type of contract in 2009, the proportion had dropped by 20 percentage points in 2012. Salaried contracts are preferred by GPs who are young, work in a small municipality, have more patients listed than they prefer, work more hours per week than they prefer, have relatively low income or few patients listed."

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512