Du er her: Nyheter » 2015 » August

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

28.08.2015

Et skritt nærmere legeutdanning i Finnmark

28.08.15: En utredning av det som kalles Finnmarksmodellen er på høring. NSDM mener at den er god. Den preges av at prosjektgruppen har nær kjennskap til hvordan viktige premisser som fagpersoner, støtteapparat og stedlige fasiliteter faktisk er. Det skinner igjennom at medlemmene selv har reelt og praktisk ansvar for gjennomføringen. Men faget samfunnsmedisin og brukerrepresentanters perspektiv mangler foreløpig. Vi ønsker lykke til videre med viktig arbeid!

Les mer »

26.08.2015

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 10 år

26.08.15: Vi vil gratulere Nklm med tiårsjubileet! Vi gleder oss over å ha så flott storesøster som vi lærer alt mulig av og er helt enige i ordene til Helsedirektør Guldvog: "Dere er en viktig bærebjelke i akuttmedisinen. Dere bidrar til at legevakttjenesten blir en del av primærhelsetjenesten. Vi får nå bedre og bedre oversikt over legevakttjenesten."

Les mer »

21.08.2015

Samarbeidet ''Senjalegen'' forklart

21.08.15: Spesialist i allmennmedisin Karsten Kehlet i Senjalegen og professor Ivar Aarass ved NSDM skriver om utviklingen av det interkommunale samarbeidet om legetjenester. Seks år gikk fra fylkeslegen la frem et forslag til det ble tatt frem lokalt og begynt implementert gjennom en bredt forankret prosess. Utekontor og et hovedkontor, ekstra midler til faglig utvikling og teambygging mellom legene er noen av suksessfaktorene.

Les mer »

17.08.2015

Desentralisert legeutdanning i Tasmania 2002-13

17.08.15: Kohortstudie 2002-13: The additional year spent in a rural area, even when their medical school is in a regional area, significantly affects their workplace choices over the first 3 years post-graduation. Rural areas that are underserviced need to train medical students locally, even if there is a regional university. Continued development of regional postgraduate specialty programs is needed to allow graduates to continue their training in regional or rural areas16.

Les mer »

13.08.2015

Mindre tid til sykere pasienter

13.08.15: Sykepleierforbundet har fått laget en spørreundersøkelse bland sykepleiere i kommne-Norge. Den avslører et stort gap mellom de nye oppgavene kommunene har fått, og hvilke ressurser som er satt av. 75 % sier at pasientene som skrives ut fortsatt trenger sykehusbehandling. 72 % mener det brukes for liten tid på den enkelte pasient.

Les mer »

12.08.2015

Rask behandling av luksert skulder best?

12.08.15: Harald Lystad og kolleger i Hemsedal hjelper selv skikjørere med skulderen ute av ledd i stedet for å sende til sykehus. Det er fare for ny luksasjon i årene rett etter første. Pasientens alder betyr noe. De under 20 år har fra 80 til 95 % sjanse for reluksasjon, og skader atleter seg når de driver idrett, er sjansen større. Antallet med ny luksasjon i Hemsedal er påfallende lavt! De spørr om trenere og andre "i felt" bør få opplæring for raskest mulig reponering.

Les mer »

11.08.2015

Advarer om jordmor mangel

11.08.15: Kommunal-rapport.no og Jordmorforbundet har sett på jordmordekningen i landet. Forbundet peker på en nedgang i antallet siden forrige valg. Kommunal-rapport finner sprik mht hvor mange fødsler det er på sykehusene i et fylke fordelt på jordmødrene i de ulike kommuner. Lokale varianter av arbeidsfordeling mellom fastleger, helsesøstre og jordmødre er ikke kommentert.

Les mer »

10.08.2015

Én av tre vakter ledige

10.08.15: En undersøkelse som Norsk sykepleierforbund har gjort viser at en av tre vakter ikke er besatt i kommunene i Troms fylke. – De snakker om det store ansvaret de får ut i kommunen. Pasientene er blitt dårligere, og derfor er det viktig at spesielt de nyutdannede sykepleierne får lyst til å jobbe i kommunehelsetjenesten, sier leder Eli Gunhild By.

Les mer »

03.08.2015

Distriktshelse i Haiti

03.08.15: Medisinerstudenter i Tromsø har i en årrekke engasjert seg i det humanitære Prosjekt Haiti, bl.a ved kreative festivaler, fast kakelotteri og ulike forskningsprosjekter. Norsk/haitianske Prosjekt Haiti ble startet av finnsneskvinnen Ingvill Konradsen Ceide og mannen Edwin i år 2000 og har nå over 40 lokalt ansatte i skole- og helsesatsninger. Denne sommeren støtter NSDM norske studenters arbeid med å utvikle helsetjenester utenfor hovedstaden. De får variert erfaring, trår til som hjelpere på mange nye felt og skriver daglig interessante oppsummeringer på sin blogg

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512