Du er her: Nyheter » 2015 » Desember » Avstand til helsetjenester er en kvalitetsfaktor

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Avstand til helsetjenester er en kvalitetsfaktor

03.12.2015

03.12.15: Hva er det som gjør at direktører i helseforetak ivrer for å legge ned tilbud på mindre lokalsykehus? Kjenner de ikke til de gode pasienterfaringene eller studiene som viser at kvalitet og økonomi kan være vel så god i de minste enhetene?

Spørsmålene stilles av tillitsvalgt i Oslo universitetssykehus og sentralstyremedlem i Legeforeningen, Christian Grimsgaard, i et tankevekkende innlegg i tidsskriftet Overlegen. Grimsgaard skriver blant annet dette om begrunnelsen for at effektive tilbud risikerer å bli nedlagt:

«Forbruket av helsetjenester varierer nemlig med avstand til tilbudet. Legger foretaksledelsen ned hundre senger på et lokalsykehus kan derfor disse erstattes med et langt færre antall på hovedbruket. Derfor kan foretakene tjene på å legge ned selv høyeffektive enheter og flytte aktiviteten til mindre effektive større bruk. Og det er dette som skjer. Nedleggelse av mindre sykehus følges av en samlet sengeinnskrenkning.

Etter mitt syn er vi dårlig rustet for å forebygge denne type sentralisering hvor periferien betaler regningen for dårlig økonomi eller store ambisjoner ved hovedbølet. Foretaksledelsen sitter oftest i de største sykehusene. Ved å legge ned tilbudet i mindre enheter kan de saldere underskudd og muliggjøre investeringer i eget sykehus. Regningen sendes umerkelig til periferien hvor innbyggerne sitter igjen med et svekket tilbud. Argumentasjonen som fremføres for strukturendringen er gjerne knyttet til kvalitet og likeverdig behandling.»

Du kan lese Grimsgaards artikkel i sin helhet her.

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512