Du er her: Nyheter » 2015 » Februar

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

27.02.2015

Legen leder lokale team via sin oversikt, men andre kan ta styringen

27.02.15: Forskriftskravet om trening i samhandling utenfor sykehus kan bedre samarbeidet lokalt. Leder i akuttmedisinsketeam er legen ut fra rett til å bestemme diagnose og behandling. Forskerteamet til Brandstorp finner at legen forventes å ha oversikt, innsikt og bidra til ro, men andre tar over styringen når de har den beste komeptansen - uten at noen reagerer. Noen uskrevne, dype regler for samspill er også med på lede teamet.

Les mer »

24.02.2015

Dags för primärvården att sätta gränser och ta plats på scen

24.02.15: Allmennlegene i Sverige legger opp til en involverende og informert samtale om legerollen, oppgavefordeling og kompetanse. Skal man vurdere et helsesenters samlede kompetanse og sette grenser ut fra det? Bør man gi bort noe av ansvaret for pasienter til spesialtutdannede sykepleiere eller taper allmennlegen sitt helhetlige ansvar og over tid også en skikkelig bred kompetanse?

Les mer »

19.02.2015

Ny styringsgruppe for NSDM

19.02.15: NSDM har gjennomført endringer i sin styringsgruppe. Ny leder er dekan ved Helsevitenskapelig fakultet i Tromsø, Arnfinn Sundsfjord. Videre er fylkeslege i Sogn og Fjordane, Per Stensland nytt medlem, ny ansattrepresentant er Margrete Gaski og fra i høst har Rune Hallingstad fra KS møtt sammen med en representant for Norsam (Norsk samfunnsmedisinsk forening). Styringsgruppen møtes to ganger i året. Neste møte er 3. mars.

Les mer »

16.02.2015

Utvidet veiledning av allmennleger

16.02.15: På Senja har det interkommunale legesamarbeidet siden januar 2013 hatt et prosjekt med systematisert gruppeveiledning av yngre leger som er under spesialisering i allmennmedisin, og som ikke for øyeblikket deltar i den obligatoriske veiledningsgruppe. Nylig besøkte de NSDM

Les mer »

13.02.2015

Samhandlingsreformen endrer det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

13.02.15: Samhandlingsreformens ordning med kommunal betaling fra dag én for utskrivningsklare pasienter, endrer tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgsektoren i kommunene. Pasienter som trenger videre oppfølging og behandling i kommunen, forlater sykehuset med mer alvorlige, mer behandlingskrevende og/eller mer komplekse sykdomstilstander enn før reformen. Utviklingen møtes med etablering av mer spesialiserte kommunale korttidstilbud. Omstillingsutfordringene i de store kommunene har vært betydelig større enn i de små.

Les mer »

12.02.2015

Ambulansetjenesten må lyttes til på høyeste nivå

12.02.15: I Troms fylke har ambulansetjenesten så store bemanningsproblemer at biler fra distriktskommuner må brukes til å betjene Tromsø kommune. Både ansatte og ledere fortviler over situasjonen. Leder ved NSDM skriver i avisa Nordlys at problemene nok ikke er unike for Troms, og tar til orde for at det taes grep fra høyeste hold for at den viktige brobyggertjenesten mellom nivåene får et akseptable betingelser. Både biler og materielle rammer er viktige, men tiden er overmoden for å satse på faglig innhold og ledelse.

Les mer »

10.02.2015

Kartlegger legeløse lister og vikarbruk i distriktskommuner

10.02.15: Det finnes i dag lite systematisk kunnskap om legeløse fastlegelister og bruken av vikarer i allmennlegetjenesten. NSDM er derfor nå i gang med en kartlegging. Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og omfatter de 374 kommunene i landet med under 20 000 innbyggere. Spørsmålene handler om den lokale fastlegeordningen og omfanget av legeløse lister og vikarbruk i kommunal regi i 2014 og pr 1.1.2015. Den er i utgangspunktet rettet mot kommuneoverleger.

Les mer »

05.02.2015

En tid for å dø

05.02.15: Elisabeth Swensen har skrevet et tankevekkende bokessay: "Alle erfarne allmennleger vil gjenkjenne følgende historie: En kvinne, la oss si 86 år gammel, bor alene i eget hus med katt. Mannen døde for fem år siden. Hennes to voksne barn bor noen timer unna med egne familier. Hun har kronisk lungesykdom, litt høyt blodtrykk, hofteprotese, høreapparat, treg mage, dårlig balanse og en kranglevoren rygg. Hennes egen statusvurdering: Sliten. Fornøyd med egen innsats. Takknemlig for å ha «vettet i behold»."

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512