Du er her: Nyheter » 2015 » Februar » Samhandlingsreformen endrer det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Samhandlingsreformen endrer det kommunale pleie- og omsorgstilbudet

13.02.2015

13.02.15: Samhandlingsreformens ordning med kommunal betaling fra dag én for utskrivningsklare pasienter, endrer tjenestetilbudet innenfor pleie- og omsorgsektoren i kommunene. Pasienter som trenger videre oppfølging og behandling i kommunen, forlater sykehuset med mer alvorlige, mer behandlingskrevende og/eller mer komplekse sykdomstilstander enn før reformen. Utviklingen møtes med etablering av mer spesialiserte kommunale korttidstilbud. Omstillingsutfordringene i de store kommunene har vært betydelig større enn i de små.

Det er tendenser til at kommunene kopierer sykehusenes diagnoseorientering på bekostning av den tradisjonelle helhetstenkningen. Hjemmetjenestene dreies fra omsorg og pleie mot mer medisinsk behandling og pleie. Terskelen for tildeling av tjenester heves og det er tendenser til at oppfølgingen av de utskrivningsklare pasientene i noen grad går ut over det langsiktige tjenestetilbudet til eldre.

Dette er noen av resultatene som framkommer i en undersøkelse som er gjennomført på oppdrag fra KS. NSDMs forskningsleder Birgit Abelsen har ledet arbeidet hvor også seniorforsker Margrete Gaski har deltatt. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med IRIS Samfunnsforskning.

Les sammendrag av rapporten her

Les hele rapporten her

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512