Du er her: Nyheter » 2015 » Juni

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

30.06.2015

Turnustjenesten - rekrutterer til sykehus?

30.06.15: Stadig flere dropper kommuneturnus - spesielt i småkommuner - til fordel for sykehus eller store kommuner. Leger søker på stillinger først i helseforetak og så i kommuner. Alle kommunene har ulike koblinger til stillingene på sykehusene og få kommuner synes å engasjere seg i å velge ut leger til seg. NSDM samler nå erfaringer om omleggingen av turnustjenesten, deler aktivt med ulike ansvarlige parter og planlegger mer systematisk kunnskapsinnhenting til høsten.

Les mer »

23.06.2015

Legeutdanningen i Finnmark styrker landsdelen

23.06.15:UiT-Norges arktiske universitet planlegger et desentralisert studietilbud i Finnmark for femte- og sjetteårstudenter i medisin. Endelig vedtak tas september 2015. Hvis ja, kan landets nordligste fylke i enda større grad tas i bruk som utdanningsarena for legestudenter. Alta, Hammerfest og Karasjok kommuner skal ta imot studenter sammen med sykehuset i Hammerfest, der hovedcampus ligger.

Les mer »

20.06.2015

Flerfaglig team fra Alta på Nordisk kongress i allmennmedisin

20.06.15: Den 19. nordiske kongressen i allmennmedisin i Gøteborg samlet over 1350 deltagere medio juni. I 2011 var NSDM verskap i Tromsø. I år bidro vi på ulikt vis: Presentasjon av Fastlegelisters varighet og stabilitet ved forskningsleder Birgit Abelsen. Innlegg på workshop om åndelige spørsmåls plass i konsultasjonen, samt akuttmedisinsk samhandling. Den siste workshopen var tverrfaglig. Spesialsykepleier Hilde Hætta og ambulansefagarbeider Geir Jøran Sara fra Alta deltok sammen med leger fra Alta, Tromsø og Storuman/Sverige.

Les mer »

12.06.2015

Nettressurs for kommunene

12.06.15: VI har jobbet en tid for å bedre tilgjengeligheten av kunnskap om å rekruttere og beholde helsepersonell i kommunene. På en ny nettside har vi også litt stoff om hensiktsmessig samhandling og organisering av tjenestene i distrikt, samt kulturelt mangfold. ta en kikk og bli kjent i denne nettressursen. Send gjerne lenke videre til kommuner og ansatte, hvis du tror den er nyttig.

11.06.2015

Hvordan rekruttere fastleger?

11.06.15: Både Allmennlegeforeningen, KS og NSDM uttaler seg til Nationen om rekruttering av fastleger til kommunene - som kommunene selv sier er vanskelig. NSDM ønsker større grad av desentralisert utdanning. Helse- og omsorgsdepartementet kommenterer (se bildet) at større kommuner med større fagmiljø vil være et viktig virkemiddel, sammen med dialog mellom utdanningsinstitusjonene og kommuner. Legestudenter på sykehjem i Oslo trekkes frem som eksempel.

Les mer »

09.06.2015

Krevende regelendringer med tilbakevirkende kraft

09.06.15: Fastleger på steder uten sykehus fortviler over regelendringer som gjør at de med EØS-utdannelse (fra andre land enn Norge) må jobbe 1/2 år i spesialisthelsetjenesten. Betingelsene var annerledes da de kom til landet, men endringene har tilbakevendende kraft. Hele Kommune-Norge blir satt i en klemme, sier enhetsleder Vigdis Førland i Suldal kommune til Dagens Medisin.

Les mer »

03.06.2015

Allmänmedicin i Norden

04.05.15: Det svenske bladet AllmänMedicin har laget et temanummer rett før Göteborg er vertskap for Nordisk kongress i allmennmedisin 16.-18.juni. Glesbygdsmedicin er viet stor plass i bladet. Begrepet er synonymt med vårt distriktsmedisin, mens det svenskene mener med distriktsläkare er en spesialist i allmennmedisin på vårdcentral eller liknende. "Läs om likheter och skillnader inom allmänmedicin, glesbygdsmedicin och fortbildning i de nordiska länderna!"

Les mer »

01.06.2015

NSDM sitt bidrag til revidert traumerapport

01.06.15: Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) har på oppdrag fra fagdirektørene i de regionale helseforetakene, ledet revisjonen av «Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter – Traumesystem» fra 2006. NSDM har skrevet en høringsuttalelse der primærhelsetjenesteperspektivet er vektlagt.

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512