Du er her: Nyheter » 2015 » Mai

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

29.05.2015

Fagseminar i NSDM

29.05.15: Noen mottagere av såkornmidler fra NSDM sitt Program for forskning og fagtutvikling i distriktmedisin var samlet igår til utvikling av egne prosjekter og læring av hverandre. Forskere i NSDM følger tett opp alle prosjektene.

Les mer »

28.05.2015

Marit Hermansen ny president i Legeforeningen

28.05.15: NSDM vil gratulere kommuneoverlege Marit Hermansen med det viktige tillitsvervet som president. Marit Hermansen er spesialist i allmennmedisin og har vært legevaktsjef, kommuneoverlege og sist leder av Norsk forening for allmennmedisin. I 2010 ble hun hedret med NSDM si egen heders pris: Anders Forsdahls pris. Med seg i Sentralstyret får hun hele to allmennleger med bred erfaring fra mindre steder, samt en erfaren spesialist i samfunnsmedisin. Vi vil gratulere Legeforeningen med et svært sterkt lag på toppen!

Les mer »

27.05.2015

Eksponering mot studenters engstelse for å jobbe i distrikt

27.05.15: Omtrent halvparten av studenter i en undersøkelse oppgav engstelse som grunn for ikke å ønske for å jobbe i distrikt. Bare 15% kunne tenke seg det. En dags eksponering reduserte andelen av angst noe. De med rural bakgrunn oppgav mindre engstelse for å jobbe der. Undersøkelsen er fra Tyrkia og bekrefter funn fra andre land.

Les mer »

25.05.2015

Større sykehus gavner ikke pasientene

25.05.15: Overskriften er fra pinsehelgens viktigste innlegg i sykehustenkningen og kommer fra prof. Torgeir Bruun Wyller og Oluf D. Røe. "nyere forskning er faktisk i favør av mindre sykehus, og tyder på at sammenslåinger går negativt utover både pasientbehandling og økonomi". "Alle norske lokalsykehus er nå underlagt et større sykehus i samme helseforetak. Dette skaper dessverre rivalisering i stedet for samarbeid."

Les mer »

22.05.2015

Slik rekrutterer man til allmennpraksis i Canada

22.05.15. I 22 år har forskere fulgt studenters karrierevalg: kirurgi, indremedisin eller allmennmedisin (family medicin). Nå er allmennmedisin populært. Fra 2004 satset man mye på å bedre rekrutteringen bla. ved å ha undervisning utenfor universitetscampusene, studierevisjoner, innføring av mentorordninger for allmennleger og satsninger på lederskap, stipend og bedre lønn. Se resultatene her

Les mer »

19.05.2015

Kvalitet når legevakta er integrert

18.05.15: Den nye Primærhelsemeldingen tar til orde for å samlokalisere tjenestene til et helhetlig tilbud lokalt. I Utposten argumenterer vi i samme retning vedr legevakt ut fra et ønske om både å ta hensyn til legers vaktbelastning og uheldige virkninger når kommunenes høyeste generalistkompetanse flyttes langt vekk fra andre deltjenester.

Les mer »

15.05.2015

Så var det kuling og storm på reisene; det virket alltid så begeistrende på mig

15.05.15: Norges første kvinnelige distriktslege virket i Alta-Kautokeinodistriktet og var Trude Johnsen fra Sunnfjord. Folk levde i økonomisk og sosialt vanskelige kår, og infeksjonssykdommer som tuberkulose, spanskesyke og difteri bredte om seg. Ved et spesielt hardt sykdomsutbrudd i 1917 måtte hun også ta seg av pasienter i Loppa.

Les mer »

11.05.2015

Nye forsknings- og fagutviklingsprosjekt

11.05.15. NSDM sitt program for forskning og fagutvikling (Programmet) bevilger såkornmidler to ganger årlig. I første søkerrunde var det iår 7 søknader, hvorav 4 ble innvilget. Både en medisinstudent, et sykepleier/lege-par og andre leger med distriktsbakgrunn fikk midler.

Les mer »

05.05.2015

Alle typer kommuner har legerekrutteringsutfordringer

05.05.15: KS har spurt landets kommuner om primærlegene deres. 4 av 10 opplever det vanskelig å rekruttere fastleger. Utfordringene stiger med synkende kommunestørrelse, men er de samme i store perifere kommuner som blant de små - både sentrale og perifere. I de store sentrale kommunene er andelen som opplever rekruttering vanskelig, noe lavere; 3 av 10. Halvparten av kommunene oppgir at det er vanskelig å rekruttere kommuneoverlege.

Les mer »

04.05.2015

tett på tjenestene i Skottland

04.05.15: Leder Prof Phil Wilson ved Centre for Rural Health i Inverness tok nylig imot 36 leger fra Norge. Alle fikk komme ut i lokale legekontor og små community hospitals. Vi så faglig dyktige og dedikerte kolleger med mye ekstra personell, bl.a ansatt for å jobbe med kvalitetskontroll. I 1912 reiste the Dewar Committee rundt for å registrere helsetilstanden i dette området. The Highlands & Islands Medical Service ble året etter verdens første statsfinansierte, heldekkende helsetjeneste - og en modell NHS ble bygget på.

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512