Du er her: Nyheter » 2015 » Mars

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

29.03.2015

Yngre kvinner og eldre menn om eget legeyrke

29.03.15: NSDM var nylig på besøk i Ryfylke legegruppe for å samtale om rekruttering og stabilisering av leger. Pasientene var den største motivasjonen i jobben. De unge legene ønsket seg utdanningsstillinger. Dagens ordninger er for vanskelig, dyr og bindene. De eldre vektla en god relasjon til kommunen for rettferdige og fleksible løsninger lokalt.

Les mer »

24.03.2015

Tiden er et skip som ikke kaster anker

24.03.15: En god oversiktsartikkel om helsetjenester til den samiske befolkningen fra Utposten nr 6, 2014 av professor i barne og ungdomspsykiatri Siv Kvernmo

Les mer »

22.03.2015

Norske kommuner - noen myter og realiteter

22.03.15: Professor Bjarne Jensen og amanuensis Olav G Narud har skrevet en artikkel i Fagtidsskriftet Samfunn og økonomi som tar for seg myter som at Norske kommuner er små både mht innbyggertall og areal, at det er vist økonomiske gevinster ved å opprette store kommuner og myter om ressursbruken i kommunene i forhold til privat sektor. FAFO har laget en rapport som knuser myter og beskriver realiteter når det gjelder kompetansenivå.

Les mer »

15.03.2015

Lege i byen via lyd/bilde ut til bygdene

15.03.15: I Västerbotten län vil de prøve noe nytt: ansette en lege i Umeå som skal betjene tre distriktskommuner via videokonferanse. Slik får pasientene en fastlege. På plass i distriktene vil det være stafettleger for det akutte.

Les mer »

12.03.2015

Nye NSDMs Årsrapport

12.03.15: Les om oss i årsrapporten for 2014 - et år preget av endringer på personellsiden og en grundig gjennomgang av alle senterets formelle strukturer. Vi har gjort Helsedirektoratets forslag til samfunnsoppdrag til vårt og samtidig gjennomført mange faglige prosjekter. Takk for følge på veien og velkommen med videre til våre lesere.

Les mer »

10.03.2015

Vi veit ikkje kva vi snakkar om!

10.03.15: Kommuneoverlege Dag-Helge Rønnevik spør om forskjellen i folkehelsekompetanse er blitt stor i kommunene. På bloggen Distriktslegen var nylig budskapet "at at kanskje må vi jobbe mer tverrfaglighet også innen samfunnsmedisin – for befolkningens skyld." Eksemplene er gode, mange og tankevekkende.

Les mer »

08.03.2015

Resultater av tiårig legerekrutteringsprosjekt

08.03.15: Finnmarkssykehusets legerekrutteringsprosjekt er evaluert med gode resultater. Siden 2005 er andelen ledige overlegeårsverk redusert fra 57 prosent til 21 prosent ved inngangen til 2015. Prosjektet er etablert med basis i fire hovedtyper virkemidler.

Les mer »

06.03.2015

Timing is everything

06.06.15: Dere er klare for legeutdanning i Finnmark, var meldingen fra dekan Roger Strasser fra foregangsuniversitetet Northern Ontario School of Medicine (Canada). På konferanse i Kirkenes nylig var viljen god og interessentene mange. Mange forstår nå at desentralisert utdanning og lokale gode fagmiljø er nødvendig for å få gode generalister som så kan spesialisere seg og for bærekraftige helsetjenester utenfor storbyene.

Les mer »

01.03.2015

Som å bygge hus på leirgrunn

01.03.15: Avisa Nationen belyser konsekvenser av å legge ned akuttkirurgi på omlag halvparten av sykehusene i landet. NSDM utaler at "Tenestene utanfor sjukehusa, som ambulanse, legevakt og helikopter, må bli mykje betre før ein i det heile teke kan byrje å snakke om å leggje ned akuttkirurgien ved små sjukehus."

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512