Du er her: Nyheter » 2015 » November

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

24.11.2015

Dag-Helge Rønnevik ny ved NSDM

24.11.15: Samfunnsmedisiner Dag-Helge Rønnevik har denne uken begynt ved NSDM som stipendiat i en hovedstilling. Han kommer fra et vikariat som kommuneoverlege i Øvre og Nedre Eiker kommuner. Før det har han vært i Karmøy og i Bokn kommune som kombilege. Dag-Helge Rønnevik er medredaktør i Utposten og har hatt en egen blogg i flere år. Vi ønsker allsidige Rønnevik velkommen og ser frem til samarbeidet!

Les mer »

20.11.2015

Riksrevisjonen: skjev tilgang til spesialist

20.11.15: Tilgangen til avtalespesialister bidrar ikke gjennomgående til et geografisk likeverdig tilbud av polikliniske spesialisthelsetjenester. Dette er blant konklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse av hvordan helseregionene forvalter ordningen med private avtalespesialister og som refereres i Dagens Medisin

Les mer »

17.11.2015

BEST-treninger i Alta

17.11.15: I Alta kommune har lokalt helsepersonell trent akuttmedisinsk samhandling i ulke ad hoc team regelmessig siden 2007. Nå ønsker de å formilde hvordan de gjør det for å inspirere andre til å lære av deres solide erfaringsgrunnlag. Den reviderte Akuttmedisinforskriften har beholdt kravet om at kommuner og helseforetak skal legge til rette for treninger i samhandling

Les mer »

14.11.2015

Prosjektstøtte fra NSDM

14.11.15: Program for distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning ved NSDM opplever vekst i antall søknader og har nylig tildelt økonomiske midler til fire prosjekter. Det er for tiden 16 aktive prosjekt "Programmet" og det er god framdrift i de fleste.

Les mer »

13.11.2015

Fra offentlig lokalsykehus til privatsykehus i Rjukan

13.11.15: Det vekker sterk motstand at et privatsykehus får drive videre der et offentlig tidligere drev, med hele 14 uilke spesialiteter, derbiblant fødselshjelp, nevrokirurgi og kreftbehandling. D er også søkt om å drive avansert rehabilitering av slagpasienter og pasienthotell. Sykehuset er avh av offentlig finansiering for å drive bærekraftig, og det er fortsatt usikkert hva som blir etablert

Les mer »

10.11.2015

Rethinking Remote

10.11.15: Vårt søstersenter, Centre for Rural Health i Skottland, inviterer sammen med andre skotske aktører til konferanse 23.- 24. mai 2016. Tema som innovasjon lokalt og utdanning ruralt, bruk av first responders og ny teknologi er på programmet. Det vil være internasjonale kapasiteter som Roger Strasser som innledere. Vel verdt å vurdere.

Les mer »

04.11.2015

Rural medicine: holistic, community-based, contextually-sensitive health care.

04.11.15: The future of primary care erklærte helsetjenesteforsker Stacey Chang fra Design Institute for Health, the University of Texas at Austin etter å ha vært på besøk hos svenskenes Glesbygdsmedicinskt Centrum. Han identifiserte fire særtrekk: Demografi (eldre befolkning) Infrastruktur via supert bredbånd. Sosiale normer (tillit). Høy lokal kompetanse.

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512