Du er her: Nyheter » 2015 » Oktober

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

30.10.2015

Forskning på generalisme i medisinen

30.10.15: NSDM vil være vertskap for et internasjonalt symposium for forskere på generalisme i medisinen - dvs den type helsehjelp pasienter får i allmennpraksis og på mindre sykehus. Denne helhet- og breddefokuserte medisinen må beskrives og utforskes systematisk og etterrettelig for å forstås og utvikles med samme støtte fra beslutningstakere som den spesialiserte medisinen. Tromsø er stedet september 2016

27.10.2015

Skummelt svensk scenario

27.10.15: Svenske Läkartidningen publiserte idag en oversikt over ledige stillinger i allmennlegetjenesten: Mer enn 1/3 av alle allmennleger arbeider på helsesentre som har dårlig eller svært dårlig legebemanning. Mens Stockholm har nesten full bemanning, har Dalarna och Örebro en stor andel helsesentre som har over 50 % vakanser.

Les mer »

21.10.2015

Tidlig valg av legespesialitet

21.10.15: Olaf Aasland i Legeforskningsinstituttet sammenlikner valg av legespesialitet med valg av partner, og begge er valg for livet. Når vi reflekterer over våre spesialitetsvalg bør vi si: «Hvordan traff dere hverandre?», mener han. I en kommentar i Tidskrift for Den norske legeforening forklarer Helen Brandstorp hvordan denne innsikten bør lede til at grunnutdanningen blir mer desentralisert, samt andre grep i turnus og spesialistutdaningen for å rekruttere og holde på legene.

Les mer »

16.10.2015

Disputerte om fastlegeordningen

16.10.15: Jon Helgheim Holte, master of Philosophy in International Community Health, disputerte i Tromsø med avhandlingen: Remuneration and organization in general practice: Three essays on doctors' preferences. Prøveforelesning: Samhandlingsreformen førte med seg økte krav til samarbeid mellom ulike instanser i helsetjenesten. Hvordan vil dette innvirke på rekruttering til fastlegestillinger og fastlegers jobbtilfredshet?” Forskningsleder ved NSDM, Birgit Abelsen og Jan Abel Olsen, ISM, har vært veiledere. Gratulere!

Les mer »

14.10.2015

Lærestykke fra OUS

14.10.15: Etter den store prosessen i Oslo Universitetssykehus, har den store postoperativ/intensiv avdelingen (fordelt på 4 sykehus, 9 seksjoner) satset på fagutvikling og forskning for å styrke rekruttering og stabilisering av sykepleiere. "fag er samlende, systematiserende, visjonært, universelt, motiverende og rekrutterende – både for ansatte og for driften. Konsekvensen for pasienten gir seg selv. Vår oppskrift har vært å inkorporere forskning og fagutvikling i driften for å få legitimitet. Et viktig verktøy har vært å legge fag som en del av turnus."

Les mer »

10.10.2015

Avstand teller - alltid

10.10.15: Det handler ikke bare om at avstand fører til at hjelpen er vanskeligere å nå for folk. Forskning har for eksempel vist at de som bor nær alarmsentralen, får raskere hjelp enn dem som ringer fra et sted langt unna. Dette må man forstå når planer legges på høyt nivå. Les lørdagskronikken i Bergens Tidene, et innlegg fra NSDM til det nye sykehusutvalget

Les mer »

10.10.2015

25 år med desentralisert sykepleieutdanning!

10.10.15: Fra høyskolen i Finnmark til Universitetet i Tromsø og videre til resten av landet har desentralisert sykepleieutdanning spredt seg. 25 år med utdanning nær der pasientene bor har betydd mye for folk i nord. Forskning viser at sykepleierne stabiliseres lokalt, men fortsetter med videreutdanning i stor grad.I går ble denne satsningen feiret. Vi gratulerer!

Les mer »

09.10.2015

Tilhørighet og turnusleger

09.10.15: Med omleggingen av turnuslegeordningen erfarer mange kommuner økte utfordringer med å få turnuslege og ikke minst å beholde legen i kommunen etter endt tjeneste. Noe må gjøres. I en Utpostenartikkel pekes det på langsiktig relasjonsbygging med legespirer som et grep man bør ta lokalt. Catch'em young and treat them nice!

Les mer »

07.10.2015

Utdanningsstillinger i vinden

07.10.15: En stor og bredt sammensatt delegasjon ble igår godt mottatt i Helsedirektoratets nye divisjon for kompetanse og personell. Tiden er moden for å se på utdanningsstillinger som virkemiddel for å sikre kvalitet og rekruttering av leger til kommeunehelsetjenesten. Initiativtaker Rolf Tande (kommuneoverlege i Masfjorden kommune, Nordhordland) har engasjert både deler av Legeforeningen, KS, NSDM og nå helsemyndighetene i et spennende samarbeid.

Les mer »

02.10.2015

Sykestuer er ikke KAD

02.10.15: Det er forskjell på en sykestueplass og en kommunal akutt døgnplass (KAD). Det ble understreket av flere foredragsholdere på nettverkskonferansen om forskning på sykestuer og KAD i Alta. Sykestuene ivaretar funksjoner knyttet til behandling og etterbehandling av somatiske pasienter som KAD ikke skal dekke, og kompenserer i tillegg for lange avstander til sykehus.

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512