Du er her: Nyheter » 2015 » September

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

29.09.2015

Riktigere bruk av antibiotika med KUPP

29.09.15: Lierne, Leka og Røyrvik i Nord-Trøndelag er de første som får kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) vedrørende antibiotikabruk. Kliniske fasilitatorer (farmakolog eller farmasøyt) skal besøke fastleger for en kunnskapsbasert oppdatering i stedet for representanter for industrien. Forskere i Oslo har sett på noe liknende med fastleger som besøker andre fastleger (Kollegabasert veiledning, KoKo), mens KUPP-miljøet er forankret i Avd. for klinisk farmakologi og RELIS Midt-Norge ved St. Olavs Hospital, med spesialist i allmennmedisin, overlege Roar Dyrkorn som primus motor.

Les mer »

22.09.2015

Helsetjenester endres ved langvarig studentutplassering

23.09.15: To småsteder i Australia har i flere år hatt erfarne legestudenter utplassert i ett helt år. Det har bedret kvaliteten og endret den lokale kulturen, ifølge tverrfaglige fokusgrupper. Pasientene har i tilegg pekt på at de føler seg som endel av et læringsfellesskap. Lokale bieffekter som bedre læringsfasilliteter, IKT og videokonferanseutstyr, boliger mm. er fint, men lærekrefter lokalt ønsker mer tilbakemelding på den jobben de gjør. Finn også en ny studie fra Wales, nyttig for oppbyggingen av liknende legeutdanning i Norge med mye mer undervisning gitt av generalister utenfor de spesielle universitetsbyene.

Les mer »

20.09.2015

To tiår med medisinerutdanning ruralt

20.09.15: Her er noe av hva Australia får til: I alt 18 rurale program tar ibruk en rekke småsamfunn og lokalsykehus som utdanningssteder og et stort nasjonalt nettverk er etablert med det meste av landet inkludert. Utstyr og lokaler for læring, IT og videokonferanse-utstyr samt boliger til studenter har gitt distriktene ny infrastruktur. Strategien har stabilisert nye kliniske akademikere i distriktene. Med utvidet kliniske arbeidsstokk og flere læresteder har antallet legestudenter blitt mer enn fordoblet på ett ti år. Programmene gjør det mer attraktivt for både unge og eldre leger å jobbe ruralt

Les mer »

16.09.2015

Inntektspreferanser blant unge leger

16.09.15: Et stort flertall blant unge, norske leger foretrekker inntektssystemer som er mindre aktivitetsbasert (takstbaserte) enn de som tilbys i dag. Dette viser en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Human Resources for Health. Resultatene er i tråd med funn i liknende internasjonale studier.

Les mer »

13.09.2015

Lang veg, lite legevakt

13.09.15: "Det er sterk samanheng mellom aukande reisetid og -avstand og redusert bruk av legevakt. For kvar km. ekstra veg til legevaktlokalet, minkar legekonsultasjonsraten med mellom ein og to prosen." Dette er konklusjonen i Guttorm Raknes' sin ferske doktorgrad fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Les mer »

11.09.2015

1. nettverkskonferanse om forskning på sykestuer og KAD

04.09.15: NSDM inviterer til første nettverkskonferanse i Alta 29. – 30. september hvor vi spør: Hvilken kunnskap har vi, og hva slags forskning trenger vi?

Les mer »

09.09.2015

Sentralisering som koster liv

09.09.15: Klar melding fra en av landets ledende eksperter på akuttmedisinsystemene våre, professor Torben Wisborg, Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, anestesilege i Hammerfest og forsker ved UiT Norges arktiske universitet. Les hans informative og velskrevne kronikk.

Les mer »

08.09.2015

Samisk helseforskning 19.-20 november

08.09.15: Sámi Doaktáriid Searvi / Samisk legeforening inviterer til åpen forskningskonferanse 19.- 20. november 2015 i Tromsø om psykisk og somatisk helse i den samiske befolkningen. Leger og annet helsepersonell, forskere, administrativt personell og helsepolitikere er invitert for utveksle erfaringer og tenke nytt. NSDM bidrar både i konferansen og i eget studentseminar.

Les mer »

06.09.2015

En bauta er gått bort, Hans J. Ånstad

06.09.15: Mandag 31. august døde Hans Johan Ånstad 83 år gammel. Han vokste opp i Sørreisa i Troms, var distriktslege i Vesterålen og gikk for å være en sentral og sympatisk samfunnsmedisiner i Helsedirektoratet helt frem til fylte 79 år i 2011, da han bidro med verdifulle med europeiske perspektiv for å bevare turnustjensten. Som stadslege i Tromsø på 60-70 tallet lagde han de første fastlønte helsesentrene i byen og tverrfaglig legevakt. Han hadde lite til overs for stykkpris og argumenterte for utdanningsstillinger i allmennmedisin. Les om Ånstad liv og lær om milepæler i norsk distriktsmedisin.

Les mer »

03.09.2015

President Marit om lokalsykehus

03.09.15: Legeforeningens nye president, Marit Hermansen, skriver tydelig om bevaring og styrkning av lokalsykehus med utgangspunkt i et samlet Landsstyremøte, der ledende kirurger ikke var enige med de myndighetene så langt har hørt på.. Et av Hermansens poeng er behovet for rask avklaring og behandling slik at de riktige pasientene kan sendes videre til avansert kirurgi

Les mer »

02.09.2015

Grethe Fosse hedret med Anders Forsdahls pris

02.09.15: Kommuneoverlege i Radøy kommune og legevaktsjef i Nordhordland interkommunale legevakt, Grethe Fosse, ble i går hedret med Anders Forsdahls pris. Prisen er på kr. 20.000 og deles til ut en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge. Fosse kan få de fleste interessert i det meste - uredd og entusiastisk. Rekken av vellykkede utviklingsprosjekt, antallet veiledningskandidater og andre i hennes store nettverk er imponerende. Gratulere!

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512