Du er her: Nyheter » 2015 » September » En bauta er gått bort, Hans J. Ånstad

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

En bauta er gått bort, Hans J. Ånstad

06.09.2015

06.09.15: Mandag 31. august døde Hans Johan Ånstad 83 år gammel. Han vokste opp i Sørreisa i Troms, var distriktslege i Vesterålen og gikk for å være en sentral og sympatisk samfunnsmedisiner i Helsedirektoratet helt frem til fylte 79 år i 2011, da han bidro med verdifulle med europeiske perspektiv for å bevare turnustjensten. Som stadslege i Tromsø på 60-70 tallet lagde han de første fastlønte helsesentrene i byen og tverrfaglig legevakt. Han hadde lite til overs for stykkpris og argumenterte for utdanningsstillinger i allmennmedisin. Les om Ånstad liv og lær om milepæler i norsk distriktsmedisin.

Helserådet, ved Anders Smith, intervjuer Hans Ånstad i 2012

"Legevakten ble straks en stor suksess takket være at vi fikk ansatt tre meget erfarne, kloke og dyktige sykepleiere som stod for den daglige driften av legevaktsordningen.

- jeg må jo føye til at de gode opplevelsene som distriktslege i Hadsel med en form for fastlege i samarbeid med andre helsearbeidere i et felles distrikt, ble et mønster jeg mente kunne brukes også i en større bykommune som Tromsø.

- Fastlegeordningen fikk en form for systemfeil i og med at finansieringen ble altfor tett knyttet til listelengde og dermed inntektene for legene. Vi har på grunn av dette fått en nærmest total fastfrysing av det antall leger som gikk inn i ordningen i sin tid, slik at tilveksten av nye leger har bare dekket et behov svarende til befolkningstilveksten.

- Kommunene som ansvarlig instans, både etter den gamle og den nye versjonen av loven, må få til disposisjon et finansielt virkemiddel som setter dem i stand til å følge opp sitt ansvar på dette punktet. Dette ansvaret innbefatter også utdanningsstillinger i spesialiteten allmennmedisin som klart trenger å reformeres slik at denne spesialiteten baseres på et mester-svenn-rinsipp som de sykehusbaserte spesialitetene. Det burde ikke etter alle de år med legemangel i utkantene være nødvendig å føye til at en ny ordning også må sette utkantkommunene i stand til å følge opp sitt ansvar, vikarstafetten må nå etter hvert kunne avsluttes.

Historisk seminar i 2009 om Allmennmedisin som akademisk fag. Men only, men Hans Ånstad var med:

"Hva kan det komme av at det offentlige først i det aller siste egentlig har kommet på banen når det gjelder fagutviklingen og forskningen i et så viktig felt som allmennmedisin? Jeg tror kanskje at det har litt med det å gjøre at ansvaret for tjenesten allmennmedisin, den allmennmedisinske tjenesten, har vært veldig uklart. Er det staten som ansvaret for det? Er det kommunene? Er det KS? Eller er det kanskje Den kongelige norske legeforening som har ansvaret? Og jeg tror det at det har vært så uklart, er litt av årsaken til at for eksempel Barbara Starfield, som noen har nevnt, er litt forbauset over at forskning og fagutvikling her i landet, et av verdens rikeste land, ikke er kommet lenger. Dette vet jeg mye om og det kunne være tema for et eget seminar. Hvorfor har det gått så skeivt med det å få fastlagt hvem har egentlig ansvaret for allmennmedisinen?

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512