Du er her: Nyheter » 2015 » September » Riktigere bruk av antibiotika med KUPP

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Riktigere bruk av antibiotika med KUPP

29.09.2015

29.09.15: Lierne, Leka og Røyrvik i Nord-Trøndelag er de første som får kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP) vedrørende antibiotikabruk. Kliniske fasilitatorer (farmakolog eller farmasøyt) skal besøke fastleger for en kunnskapsbasert oppdatering i stedet for representanter for industrien. Forskere i Oslo har sett på noe liknende med fastleger som besøker andre fastleger (Kollegabasert veiledning, KoKo), mens KUPP-miljøet er forankret i Avd. for klinisk farmakologi og RELIS Midt-Norge ved St. Olavs Hospital, med spesialist i allmennmedisin, overlege Roar Dyrkorn som primus motor.

Avd. for klinisk farmakologi og RELIS Midt-Norge ved St. Olavs Hospital fikk midler fra Helsedirektoratet for å gjennomføre en pilotstudie på «Academic detailing» som det kalles i Australia, USA og Canada hvor metoden er utbredt. Metoden går ut på at fastlegene får en-til-en møter i kontortiden.

Spesialistene i allmennmedisin, Roar Dyrkorn og Marianne Aadal i samtale. Foto: Dagens Medisin

Piloten som den nye antibiotikasatsningen bygger på, «Riktigere bruk av NSAIDs», hadde svært god deltagelse. 213 av 247 fastleger i Tromsø og Trondheim fikk 15-20 minutters oppdateringsvisitt på sitt eget kontor i perioden mars-april. Besøkene ble gjennomført av kliniske fasilitatorer fra RELIS og de farmakologiske avdelingene i Tromsø og Trondheim.

Av de som har svart på evalueringen skriver 90% at de mener metoden er svært godt eller godt egnet til praksisnær produsentuavhengig legemiddelinformasjon. 92% har svart at de i stor grad eller til en viss grad vil endre praksis etter besøket. 100% angir at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at de vil takke ja til et tilbud om flere besøk.

Reseptregisteret vil utlevere forskrivningsdata som skal brukes til å vurdere om forskrivningen er endret i forsøkskommunene. Dette vil omtales i en prosjektrapport. 

KUPP ble nominert til pris på høstens pasientsikkerhetskonferanse. 

En nyhetssak der KUPP får politisk støtte og Høyre uttaler at det bør utbres i hele landet: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/05/21/vil-innfore-legemiddelvisitter--pa-landsbasis/

Også det nyopprettede Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) vil fokusere på riktig legemiddelbruk, men via IT-verktøy, e-læringskurs og kollegagrupper http://www.skilnet.no/lmg/

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512