Du er her: Nyheter » 2016 » Desember » Legeutdanning i Finnmark - interessant for forskere

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Legeutdanning i Finnmark - interessant for forskere

21.12.2016

21.12.16: UiT Norges arktiske universitet desentraliserer 2 år av den totalt 6 år lange grunnutdanningen for noen legestudenter. Alta og Karasjok kommuner og lokalsykehuset i Hammerfest vil være læresteder fra høsten 2017 i den nye "Finnmarksmodellen". Det vil en kanadisk og norske forskere følge godt med på.

The Northern Ontario School of Medicine (NOSM) i Canada har besøkt Finnmark to ganger, og nå ønsker de et samarbeidsprosjekt der det skal forskes på resultatet av den regionaliserte legeutdanningen, skriver UiT på sine nettsider

– Forskningen vi skal gjøre sammen med dem er såkalt ”student tracking”. Målet er å følge studentenes utvikling og videre karrierevalg som ferdig lege. Fra tidligere vet vi at cirka 50 prosent blir i Nord-Norge, men ikke hvorfor. Nå skal vi for eksempel også intervjue de studentene som velger Finnmark som studiested og de som ikke gjør det, sier gynekolog Ingrid Petrikke Olsen, PhD og prosjektleder for Finnmarksmodellen.

Det er professor i allmennmedisin Peder Halvorsen ved Byhagen legesenter i Alta som skal planlegge dette arbeidet sammen med forskere fra Canada. Han er også i kontakt med NSDM om dette. 

Et annet forskningsprosjekt skal se hvilken sosioøkonomisk betydning legeutdanning har for fylket.

– Vi tror en slik utdanning er en investering i fremtiden, men vi skal kartlegge både det positive og det negative. Dette skal Canada være med på å modellere sammen med forskningsgruppa tilknyttet Finnmarksmodellen.

Det er flere forskningsprosjekt på gang når det gjelder legestudenter i Finnmark. Helse Nord har akkurat bevilget forskningsmidler til en studie som skal se på hvordan legestudentene utvikler ikke-tekniske ferdigheter gjennom studiet i Finnmark, versus andre studiesteder.  

– Da skal vi ikke dokumentere hvordan studentene lærer selve legefaget, men hvordan de utvikler sin rolleforståelse og kommunikative ferdigheter gjennom tverrfaglige simuleringsøvelser. Vi skal blant annet sammenligne legestudentene fra Finnmark med studenter fra andre studiesteder, og utvikle et verktøy for denne type ferdighetsevaluering. Dette prosjektet er et 6-årig PhD-løp med professor Torben Wisborg fra Finnmarkssykehuset som hovedveileder.

Også dette blir et samarbeid med Northern Ontario, men også med København.

Les mer om dette her

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512