Du er her: Nyheter » 2016 » Februar

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

29.02.2016

Håndbok for ferske fastleger

29.02.16: Legeforeningens utvalg for Allmennleger i spesialisering (ALIS) har revidert sin oppstartshåndbok. Den første kom i 2014 og allerede er ny versjon grats tilgjengelig på nettet. Et viktig verktøy som turnusleger og de ferske trenger å vite om.

Les mer »

27.02.2016

4 sentre: forskningsbasert om akuttilbud 4.april

04.02.16: Lokalsykehusdebatten har skapt mye og godt engasjement. For å komme videre trengs mer solid kunnskap. Nklm, NAKOS, NKT-Traume og NSDM inviterer til et åpen seminar 4. april på Gardermoen: Hva vet vi om helsetjenestene som skal bevare folks helse når det haster? Hva vet vi ikke og hva må vi sikre oss kunnskap om?

19.02.2016

Verdifull motivasjon fra Skottland

19.02.16: I Skottland ønsker den fagmedisinske foreningen at kvaliteten på allmennlegetjenesten også skal vurderes etter underliggende verdier. – Når det er kongruens mellom det vi dokumenterer av aktivitet og våre egne verdier, trives vi bedre, mener Miles Mack. Vi må bli mye mer bevisste på hvorfor vi gjør som vi gjør. Vi må begynne der. Deretter kan vi fortsette å utvikle våre kvalitetssystemer. Skottene kan også lære oss noe om distriktsmedisin.

Les mer »

16.02.2016

Nyansert og opplysende om sykehusstyring

16.02.16: Det var fullt hus og stort engasjement da Tove Myrbakk, Anette Fosse, Margit Steinholt og Helen Brandstorp inviterte til åpent møte om fremtidig styring av spesialisthelsetjenesten. Kvinnslandutvalget lyttet til stemmer fra fagfolk i alle fylker og begge nivåer, samt politkere og andre engasjerte. Nord-Norge er det første stedet utvalget besøker.

Les mer »

14.02.2016

Hva om spesialisthelsetjenesten ble sentralstyrt fra Oslo?

11.01.16: Høie har satt helseforetaksstrukturen under lupen og Helse Nords fremtid er usikker. Vi inviterer til åpent kveldsmøte om dette 15. februar i Bodø. Kvinnsland-utvalget skal i løpet av våren utrede alternative modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Vi lager en møteplass der det blir mulig å komme med innspill.

Les mer »

11.02.2016

Samhandlingsreformen og kommunens ansvar for integrert legetjeneste

11.02.15: Hvordan forstår og fortolker kommunale helseledere kravet om en integrert legetjeneste i kommunene? Dette er tema for en artikkel som forskere ved NSDM publiserte på tampen av 2015 i Fagbladet samfunn og økonomi

Les mer »

08.02.2016

TID ved utfordrende adferd

08.02.16: Utfordrende adferd hos demente sliter på både pasienten, personale og pårørende. Siden 2008 har lege Bjørn Lichtwarck (Mo i Rana) fordypet seg i dette og utviklet "Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens": TID sammen med demenskoordinator Ann-Mari Tverå. NSDM var med i oppstarten. Nå er modellen kjent i hele landet, den inngår i forskningsprosjekt og tas i bruk også i 2.linjen. Manualen finnes her

Les mer »

02.02.2016

Møte med Helse-og omsorgskomiteen

02.02.16: I dag hadde NSDM et inspirerende møte med Stortingets helse- og omsorgskomite. Vi trakk frem utdanning som virkemiddel til å rekruttere og stabilisere helsepersonell utenfor storbyene, med basis i internasjonal og nasjonal forsking. Se våre fem suksessfaktorer og fem politiske virkemidler

Les mer »

02.02.2016

Oppsummert: Kanadisk distriktsmedisin gjennom 17 år

02.02.16: Den kanadiske fagmedisinske foreningen for allmennmedisinere har laget en fyldig rapport om "Family Medicine" i distrikt der de ser på utdanning, allmennpraksis og politikk. En bevisst satsning siden 1999 er pedagogisk og godt skjematisk oppsummert

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512