Du er her: Nyheter » 2016 » Januar

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

29.01.2016

Sprikende avvikshåndtering

29.01.16: Avvikssystemet er sentralt for å sikre pasientenes sikkerhet når de skrives ut fra sykehus til kommunene. En studie fra NSDM viser at kommuner og helseforetak håndterer avvik som gjelder utskrivningsklare pasienter, i svært ulik grad og på mange ulike måter. Samtidig er en revidert forskrift om slike kvalitet og styringssystem ute på høring. NSDM har levert svar.

Les mer »

27.01.2016

Australske legestudenter: et år i primærhelsetjenesten

27.01.16: Fylkeslegen i Sogn og Fjordane, Per Stensland, er også professor i allmennmedisin i Bergen og knyttet til NSDM. I høst besøkte han Australia og satte seg inn i hvordan distriktsmedisin prioriteres i grunnutdanningene der. De får mange gode resultater!

Les mer »

26.01.2016

Den medisinske professoren i Alta

26.01.16: Peder Halvorsen er i redaksjonen til et tungt amerikansk tidsskrift (Medical Decision Making) og har blitt professor i allmennmedisin med doktorgrad fra Odense, uten å flytte fra Alta. Der trives han så godt som fastlege og veileder at han er engasjert i arbeidet med å desentralisere deler av legeutdanningen i Tromsø blant annet dit. Les om vår allsidige, tidligere forskningsleder

Les mer »

21.01.2016

Samfunnsøkonomisk å la leger utdannes i lokalsamfunn

21.01.16: Ivar Aaraas skriver i en kronikk om fordelene ved å ha legeutdanninger med en desentralisert profil. Studentene er veldig fornøyde med å ha undervisning ute i kommunene. I desentraliserte legeutdanninger i andre land gjør studentene det like godt eller bedre på nasjonale eksamner: Slike praksisnære ordninger må man imidlertid finansiere via andre budsjetter enn universitetssykehusenes. Samfunnsøkonomisk vil det sannsynligvis lønne seg.

Les mer »

18.01.2016

Bekymret for pasienttilbud og rekruttering

18.01.16: Lederne i de fagmedisinske foreningene i Legeforeningen er bekymret for konsekvensene dersom sykehus mister akuttkirurgi. De fremste lederne for indremedisin, kirurgi, anestesiologi, radiologi, geriatri og gynekologi hold innlegg på Sp og SV sin høring før helgen, der også NSMD fikk sine fem minutter.

Les mer »

09.01.2016

Mot en mer helhetlig forståelse av samspillet i helsevesenet

09.01.16: Fremtidens lokalsykehus var tema under Helse Nord sin konferanse nylig. Innledere og publikum var fra både faglig og politisk hold. Inntrykket er at mye ny kunnskap har utfordret gammel forståelse det siste året. Mange svakere stemmer er blitt hørt, og blikket er løftet på alle nivå slik at flere vil ta et mer helhetlig ansvar for å sikre gode helsetjenester i by og land. Det gjennstår dog noe mht til at også primærhelsetjenesten må høres. Fastlege og stipendiat Anette Fosse var dog svært så tydelig om dette i sitt innlegg.

Les mer »

04.01.2016

Hedre en distriktslege?

04.01.15: Vår hederspris, Anders Forsdahls pris, deles i år ut for tiende gang. Den skal hedre en person som over tid har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning. Frist for nominasjoner er 31. januar

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512