Du er her: Nyheter » 2016 » Januar » Sprikende avvikshåndtering

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

Sprikende avvikshåndtering

29.01.2016

29.01.16: Avvikssystemet er sentralt for å sikre pasientenes sikkerhet når de skrives ut fra sykehus til kommunene. En studie fra NSDM viser at kommuner og helseforetak håndterer avvik som gjelder utskrivningsklare pasienter, i svært ulik grad og på mange ulike måter. Samtidig er en revidert forskrift om slike kvalitet og styringssystem ute på høring. NSDM har levert svar.

Ordningen med å melde avvik når tjenesteavtalen mellom kommunen og helseforetaket om utskrivningsklare pasientene ikke overholdes, er ment å være et redskap for styrket koordinering og pasientsikkerhet. For at systemet skal fungere, forutsetter det ledelse som klargjør intensjonene, tilfører ressurser og kunnskap, og etablerer klare rutiner.

Ny artikkel

En nylig publisert artikkel i tidsskriftet Kommunerevisoren, viser at kommuner håndterer avvik som gjelder utskrivningsklare pasienter, på ulike måter. I noen kommuner har man tro på at det å melde avvik på sikt gir forbedring og har utviklet klare rutiner. I andre kommuner er det ikke like klart hva et avvik er, hvorvidt avvik skal meldes og hvordan dette i så fall skal håndteres. Noen sykehusnære kommuner praktiserer heller direkte dialog per telefon for å klare opp, lære og får ting til å gli.

Erfaringer med at helseforetak ikke har brydd seg like mye om avviksmeldingene som kommunen, og at de ikke oppfattes å føre til forbedringer i samhandlingen, gir dessuten manglene motivasjon for å melde avvik.

Resultatene fra undersøkelsen tyder på at en del kommuner og helseforetak har en jobb å gjøre med å bedre sikkerheten for pasienter i overgangen mellom sykehusbehandling og kommunal pleie og omsorg. Artikkelen er skrevet av forskningsleder Birgit Abelsen og seniorforsker Margrete Gaski ved NSDM og kan leses her.

 

Ny forskrift på høring

Artikkelen aktualiseres av forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om en ny forskrift som stiller tydeligere krav til styring og ledelse i helse- og omsorgstjenesten. Den er nå er på høring. Forslaget innebærer at dagens forskrift om internkontroll erstattes av en ny, hvor det tydelig går frem hvilke oppgaver (planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering) en god internkontroll for ivaretakelse av kvalitet og pasientsikkerhet bør omfatte. Du finner HOD sitt høringsnotatet her.

NSDMs høringsuttalelse

NSDM støtter forskriftens intensjon om å sette et tydeligere krav til styring og ledelse i helse- og omsorgstjenesten, men legger også vekt på at det ikke minst er viktig å bygge gode kulturer ved å ansvarliggjøre og gi handlingsrom til alle parter. Ledelse oppstår som samspill. Arbeidet med vår høringsuttalelse har vært ledet av samfunnsmedisiner og NSDM-stipendiat Dag-Helge Rønnevik og kan leses her.

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512