Du er her: Nyheter » 2016 » Mars

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

31.03.2016

'Siden jeg først er her...'

31.03.16: Dørklinkefenomenet handler om at pasienter tar opp et problem i det de er på vei ut av legekontoret, kanskje et det er vanskelig å snakke om. Fastlege Arnulf Heimdal i Oslo har sammenliknet fenomenet i fastlegepraksis i Oslo og i Lofoten og funnet frem til andres studier av det samme. NSDM har støttet prosjektet. Resultatet er presentert i en interessant artikkel i Utposten nr 1, nå på nett

Les mer »

29.03.2016

Kvotering og desentralisering

29.03.16: Nye artikler fra to av de ledende universitetende mht å utdanne leger for distriktene viser at både kvotering av studenter fra distriktene og desentralisering av selve utdanningen virker. Les om ferske resultater fra James Cook University (Northern Australia) og Northern Ontario School of Medicine (Canada)

Les mer »

23.03.2016

Vi trenger mer nyttige kunnskapsoppsummeringer

23.03.16: Kunnskapsoppsummeringer som konkluderer med det ikke finnes solid forskning om temaet er ikke uvanlig. Kriteriene for hva som er "evidens" er svært strenge og hviler på et spesielt type kunnskapssyn. Det gjør at nyttig kunnskap, f.eks.fra kommunene, risikerer å ikke bli inkludert i beslutingsprosesser. Vi trenger et større mangfold. Les kronikken på forskning.no om dette.

Les mer »

22.03.2016

Høringssvar til NOU'en Først og fremst

22.03.16: Akuttutvalgets NOU 2015:17 Først og fremst vil aktører i hele landet kjenne seg igjen i og vil kunne nyttiggjøre seg. NOU'ens bredde og dybde er dens klare styrke. Vi har imidlertid problematisert kapittelet Kvalitet og pasientsikkerhet i vårt høringssvar. Det står bare på ett ben og mangler det andre som trengs for å bevege dette feltet fremover.

Les mer »

21.03.2016

Rekordmange søkere til NSDM sitt såkornprogram

21.03.16: Hele ti søknader om midler til å drive forskning og fagutvikling kom inn til dette halvårets søknadsfrist. Søknadene er fra hele landet og omhandler både utvikling av pasientbehandling og organisering av tjenestene. Søknadene skal behandles av Programrådet i siste halvdel av april. Vi er glade for den økende interessen for forskning og fagutvikling i kommunene!

Les mer »

16.03.2016

Innspill til Primærhelsemeldingen

16.03.16: På Peter F. Hjort-seminaret i Tromsø tar vi idag for oss Primærhelsetjenestemeldingen: Strategier for rekruttering og stabilisering av kvalifisert helsepersonell utenfor storbyene er fraværende. I tillegg snakker vi om hvordan lokal teamtrening i spissede settinger er effektiv læring for bedret helsehjelp og for å gjøre både pasienter og profesjonelle tryggere.

Les mer »

15.03.2016

Tillit fått, mista og fornya

15.03.16: - I små samfunn kan ikkje den såra unngå å møte den som såra. Byte av fastlege vernar ikkje mot møte på legevakt. Kan legen verte trygg på den såra, familien og venelaget? Kan mista tillit bøtast? spør Aslak Bråtveit fra Finnøy i Tidsskriftet.

Les mer »

11.03.2016

NSDM 2015 at a (long) glance

11.03.16: Vi kan se tilbake på et produktivt år og en positiv utvikling for senteret. Mens 2014 var et år for omstilling og oppbygging av «nye NSDM», ble 2015 året for konsolidering og konkretisering. Ta en kikk på årsmeldingen for et overblikk og innsikt alle de aktuelle sakene vi har vært involvert i.

Les mer »

03.03.2016

Er din distriktskommune aktuell?

03.03.16: Vansker med å rekruttere og beholde leger? I et nytt internasjonalt EU-prosjekt vil NSDM jobbe sammen med to utvalgte distriktskommuner for å bidre til rekruttering og stabilisering av allmennleger. Vi har allerede rekruttert en av de kommunene vi vil jobbe med og er på jakt etter den andre.

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512