Du er her: Nyheter » 2016 » November

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

28.11.2016

Oppretter kommunalt utdanningsfond

28.11.16: I Harstad er man svært bekymret for fastlegesituasjonen da fem leger har sagt opp sine avtaler. Det er stilt nye kompetansekrav til leger i legevakt, gjennom samhandlingsreformen og legene skal fremover være spesialister i allmennmedisin. Kommunen vil samarbeide med legene om nye måter å tilrettelegge for spesialistutdanning.

Les mer »

26.11.2016

Fastlegeordningen, hva nå? Et magasin

26.11.16: Vi har latt to nyhetsjournalister få dokumentere og presenterer hva flere ulike aktører mener om fastlegeordningen, innenfra og utenfra, hva slags kunnskap forskning om ordningen kan gi oss og hva den sier lite om. I tillegg er fastlegenes beste venner med for å hylle et samlet korps som har rundet 15 stolte år. God lesning!

Les mer »

23.11.2016

Krav til spesialisering må ikke svekke rekruttering

23.11.16: Myndighetene ønsker at det skal bli et krav om at allmennleger skal være i spesialisering eller spesialist. Vi ønsker kvalitetskravet velkommen. Men det må ikke svekke kommunenes konkurranseevne i forhold til sykehus mht å rekruttere og beholde leger. Dessuten må det nå legges til rette for utdanningsstillinger. Vi utdyper i vårt høringssvar

Les mer »

22.11.2016

Ny referansegruppe i distriktsmedisin

22.11.16: I går møttes for første gang Norsk forening for allmennmedisin sin referansegruppe i distriktsmedisin. Leder er Karsten Kehlet (Senja). Medlemmer er Guttorm Dahl Johnsen (Mo i Rana); Morten Højlund Larsen (Luster i Sogn og Fjordane), Jonny Cassels (Florø, også Sogn og Fjordane) Gunnar Grøstad Johnsons (Vinje) og Helen Brandstorp (NSDM)

Les mer »

18.11.2016

En epidemi av diabetes i noen samekommuner

18.11.16: Leder for Senter for samisk helseforskning (UiT) og deres store befolkningsundersøkelse SAMINOR 2 oppsummerer resultatene av befolkningsundersøkelsen i totalt 25 distriktskommuner i Nord-Norge.

Les mer »

12.11.2016

Utfyllende om fastleger og akuttmedisin

12.11.16. Over 1000 har nå svart på spørreundersøkelsen om allmennlegers rolle i akuttmedisinen som fastlege og stipendiat Magnus Hjortdahl leder. Fra før har han gjort gruppeintervjuer blant distriktsleger om hvordan de ser sin rolle. De mener rollen er endret og de vurderer litt ulikt hvordan de best bør fylle den. Les den ferske artikkelen her!

Les mer »

08.11.2016

Lokker distriktsleger med krevende jobb

08.11.16: - Vi reklamerer med at vi har en spennende jobb, ikke med fin natur, sa allmennlegen fra Orknøyene. - Og vi involverer hele lokalsamfunnet i prosessen. NSDM var har møtt foreningen for distriktsleger i Skottland. Når det meste er gjenkjennelig, er det spennende å oppdage forskjeller.

Les mer »

03.11.2016

Legeutdanning i og for distriktene

03.11.16: I et temanummer om legeutdanning har tidligere professor og leder av NSDM, Ivar J. Aaraas, en viktig artikkel om distriktsorientert legeutdanning. Han ser på den historiske utviklingen og ser på denne innretningen fra ulike perspektiver med hensyn til effekter frem til nå og muligheter for fremtiden.

Les mer »

02.11.2016

Å arbeide i distrikt teller ikke

02.11.16: - Mest av alt har jeg reagert på den urbane ideen om å idealisere spesialisering i veldig smale helsefelter, skriver Malin Fors, psykologspesialist og forsker ved Hammerfest sykehus. Hun skriver om hvordan urbane forestilliger definerer hva som er normalt, hun beskriver fordommer og løfter opp lite beskrevne kvaliteter ved arbeidslivet i distrikt, som mot, fleksibilitet, bredde og kreativitet

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512