Du er her: Nyheter » 2016 » Oktober

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Desember

30.10.2016

Ærlige møter mennesker i mellom

30.10.16: Skribentpris til Aslak Bråtveit! Norsk forening for allmennmedisins pris ble tildelt tidligere fastlege i Finnøy, Rogaland, for hans tankevekkende fortellinger fra sitt liv som distriktslege. NSDM har støttet Bråtveits skrivevirksomhet slik at stykkene kan gies ut i bokform. Vi gratulerer!

Les mer »

28.10.2016

Torben Wisborg og Steinar Hunskår får Anders Forsdahls pris

28.10.16: Professorene i henholdsvis akuttmedisin og allmennmedisin får hver sin pris for sin enestående innsats for bedre helsetjenester i distrikt. De deler imponerende bredde og dybde i sitt faglige virke, de er begge raust inkluderende, men også modig insisterende som formelle og uformelle strateger og ledere med betydelig faglig impakt og integritet.

Les mer »

27.10.2016

Generalisme i distriktsmedisinen oppsummert

27.10.16: En fyldig rapport om generalisme i distriktsmedisinen er klar. Innholdet er laget av forskere på en internasjonal workshop i Tromsø der hele 15 nasjoner fra Sør og øst i Asia, Australia/New Zealand, Nord-Amerika og Europa var representert.

Les mer »

24.10.2016

Rekordmange søknader til dobbel pott

24.10.16: Siden starten i 1999 har hele 103 prosjekt fått støtte fra vårt Program for forskning og fagutvikling, og årlig disputerer leger som har fått litt støtte underveis fra oss. I høst konkurrerer ni prosjekt om midler og potten er doblet i forhold til de foregående år.

Les mer »

13.10.2016

Refleksjon over egen praksis

13.10.16: Skotske og norske perspektiver på kvalitet: Tiltross for ulike nasjonale erfaringer deles troen på refleksjon over egen praksis som metode. Royal College of General Practitioners (RCGP) var vertskap for et todagers møte om kvalitet i allmennpraksis der NSDM (initiativtaker) og SKIL (Legeforeningens Senter for kvalitet i legekontor), deltok sammen med representanter for flere faglige og administrative organ i Skottland.

Les mer »

08.10.2016

Om livet som fastelege

08.10.16: Det er stor interesse for allmennlege i spesialisering, Ane Sander Emaus' tale på arrangementet Fastlegeordningen 15 år. Hva nå? Fastleger i alle aldre skriver at de kjenner seg godt igjen og kommenterer i sosiale medier. Vi presenterer innlegget og kommentarene med flest "likes"

Les mer »

04.10.2016

Akutte innleggelser på Hallingdal sjukestugu

04.10.16: Vi gratulerer kommuneoverlege Øystein Lappegard med en flott disputas idag "Gjennom samhandlingsreformen er norsk helsevesen utfordret til å utvikle alternativer til akutte sykehusinnleggelser. Et av få steder som over flere år har hatt erfaring med dette, er Hallingdal sjukestugu. I sin avhandling «Akuttinnleggelser ved Hallingdal sjukestugu» har Øystein Lappegard undersøkt nærmere om lokalmedisinske sentra kan og bør ha en slik rolle."

Les mer »

03.10.2016

Akuttmedisin i ein distriktskommune

03.10.16: Vi gratulerer nylig pensjonert fastlege Sverre Rørtveit som disputerte fredag 30. september ved UiB, med et materiale fra sin kommune Austevoll: "Hendingar med akutt og alvorleg sjukdom og skade medfører angst og dramatikk, både for den som sjølv vert sjuk, og for familien og miljøet rundt. Det er med andre ord god grunn til å skaffa kunnskap om kor ofte slike hendingar skjer i lokalsamfunnet, og kva for typar hendingar og diagnosar det gjeld. Det viser seg at det frå før føreligg forbausande lite dokumentasjon om dette, fordi føregåande studier har hatt sjukehusavdelingar som utsikts- og registreringspunkt."

Les mer »

01.10.2016

Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen

01.10.16: Helse-og omsorgsdepartementet har på høring sine forsag til oppfølging av Primærhelsetjenestemeldingen. Som del av Allmennmedisinsk forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet har NSDM spilt inn til Helsefak. sitt svar og leverer et eget svar. Vi vektlegger kunnskap vi har om kvalitet i tjenestene, om kunnskapsutviling i, med og for kommunene, samt nødvendigheten av ledelse for å få til forskning og utdanning i kommunene.

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512