Du er her: Nyheter » 2017 » April

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August

26.04.2017

Stort fokus på fastlegeordningen

25.04.17: Kronikken "Kjære allmennpraksis, jeg slår opp!" var opptakten til Allmennmedisinsk Våruke som pågår i Tromsø og samtaler om muligheter innen fastlegeordningen for finanisering, rekruttering, spesialisering, prioritering og ledelse. Også i Sverige er interessen stor for fastlegeordningen, og NSDM inviterer med seg fastlegene Anette Fosse, Anders Svensson og Peder Halvorsen til en stor konferanse i Karlstad idag. Radiointervju er det også blitt, hvor siste ord er at faget er viktigst for leger - muligheten til å gjøre en god jobb, altså.

Les mer »

20.04.2017

Samhandling om utskrivningsklare pasienter

20.04.17: I vår nye forskningsrapport er den overordnede problemstillingen hvilke endringer skjer og har skjedd i Helse Nord-området etter innføring av Samhandlingsreformen. Etter et initiativ fra Helse Nord RHF har vi sett nøyere på samhandlingen rundt utskrivningsklare pasienter og på hvordan samhandlingsavvik håndteres.

Les mer »

18.04.2017

Søker svar om kompetansekrav for leger i vakt

18.04.17: Akuttforskriften stiller klare krav til kompetanse på legevakt som det er tvilsomt om alle kommuner klarer å oppfylle. Helsedirektoratet har derfor initiert to store nasjonale spørreundersøkelser for å få klarhet i hvordan legevaktene bemannes i dag og hvordan utviklingen er med hensyn til kompetansenivå. NSDM kontakter kommuneoverleger eller ledere for legetjenestene i kommunene denne uken.

Les mer »

05.04.2017

Rural Education Week

05.04.17: I en hel uke var utdanning for helsepersonell til distriktene tema i universitetsbyen Inverness (største by i nord-Skottland). NSDM var blandt gjestene, men det var nok vi som lærte mest - som at et nytt desentralisert universitet med distriktsvennlige opptakskrav er under oppbygging, distriktsvennlige spesialiseringsløp for leger rekrutterer og et helt helseforetak som bare jobber med kompetanse og utdanning gjør en stor forskjell.

Les mer »

03.04.2017

Spesialisering som fremmer samhandling, rekruttering og stabilisering

03.04.17: Fagfolk vil ha gode fagmiljø og de livslange utdanningsløpene må derfor gjøres mest mulig lokale for å få til attraktive miljø der. Kortere opphold i spesialisthelsetjenesten eller KAD bør kunne telle i spesialistutdanningen, slik at distriktsleger slipper flytte hele familien til sykehusbyen, med økt risiko for å bli værene der. I stedet bør spesialistutdanningen bidra til bedre samhandlende tjenster der helsepersonellet lærer av hverandre.

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512