Du er her: Nyheter » 2017 » Februar

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August

28.02.2017

Distriktsmedisin i historisk perpektiv

28.02.17: I 2010 og 2015 ble det avholdt to "vitne-seminarer" om den internasjonale utviklingen innen distriktsmedisin. Dette er nå publisert. Tidligere leder ved NSDM, Ivar J. Aaraas, har bidratt med erfaringer om distriktsbasert helsetjeneste og helsefagutdanninger i Nord-Norge.

Les mer »

22.02.2017

Stor interesse for utdanningsstillinger i vest

22.02.17: Hele 20 kommuner fra Sogn og Fjordane og Hordaland møtte opp i dag for å høre om fastlønnede utdanningsstillinger i allmennmedisin, ALIS-VEST. Et stort pilotprosjekt med nasjonal interesse.

Les mer »

21.02.2017

Utdanning for distriktene i Canada og Australia

21.02.17: To av de fremste universitetene for legeutdanning rettet mot arbeid i distriktene har publisert egne resultater: James Cook nord i Australia og Northern Ontario School of Medicine (NOSM) i Canda. Begge legger vekt på å rekruttere studenter fra distriktene og å legge utdanningen til rurale områder ("Rural pipline").

Les mer »

16.02.2017

Sykepleiere og helsesekretærer sentrale i Senjalege-modellen

16.02.17: Sykepleier Trine Rydningen og fastlege Jorunn Nygaard er godt i gang med et prosjekt der de både ønsker å forbedre og utforske fagfolks håndtering av egen hverdag, spesielt de ekstra krevende akuttmedisinske hendelsene.

Les mer »

15.02.2017

Søk midler til forskning og fagutvikling

15.02.17: Program for distriktsmedisinsk forskning og fagutvikling lyser nå ut midler med frist 15. mars. Prosjektene bør ha relevans for medisinsk praksis og helsetjenestene i distriktene og bidra til stabilisering og rekruttering av allmennleger og annet helsepersonell i distriktene. Primærleger, helsepersonell som samarbeider med primærleger og medisinstudenter kan søke.

Les mer »

13.02.2017

Positiv energi i R&R

13.02.17: Odda, Årdal og Meløy kommuner har fått en ny giv via prosjektet Recruit & Retain - Making it Work (R&R). Legedekning er satt skikkelig på dagsordenen, både administrasjon, politikere og fagfolk er engasjerte og man lærer av andre kommuner. Nettverksarbeid gir hjelp til å holde fokus og så å gjøre gode valg, store som små.

Les mer »

12.02.2017

Rekruttering mer enn tredoblet

11.02.17: Universitetene i Cambridge og Oxford har økt tiden legestudenter og turnusleger er i allmennpraksis og ser stor endring i rekruttering til allmennlegejobb etter studiene.

Les mer »

08.02.2017

Turnuslegers møte med døden

08.02.17: Fastlege og sykehjemslege Anette Fosse i Mo i Rana har fått midler fra NSDMs program til en studie om turnuslegers møte med døden i sykehjem. Turnuslegenes læring skjedde på ulike plan, blant annet fikk de nye perspektiver på legers rolle og oppdrag. Fosse er snart i mål med sin PhD-avhandling hvor denne studien har en sentral plass.

Les mer »

03.02.2017

Fleksibilitet mht driftsformer i fastlegeordningen

03.02.17: I to innlegg i Aftenposten har unge, mannlige, Oslobaserte leger med erfaring fra fastlegejobb kritisert avlønningsformen i ordningen, som de mener favoriserer korte konsultasjoner. De tar til orde for fastlønn av faglige og rekrutteringsgrunner. Vi har undersøkt hvilke driftsformer som finnes.

Les mer »

02.02.2017

Akuttkirurgi ved lokalsykehus fremdeles truet

02.02.17: Avisen Nationen har på nyåret sett på hvordan kartet ser ut nå 14 måneder etter at statsråd Høie la frem sine planer for sykehusene i landet. Sykehusene i Narvik, Lofoten, Flekkefjord, Volda og Stord skulle tilby medisinsk akuttberedskap, men ikke kirurgisk. Nationen mener at lite er endret.

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512