Du er her: Nyheter » 2017 » Januar

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August

27.01.2017

Pilotprosjekt for spesialisering i allmennmedisin

27.01.17: Kjempespennende legestilling utlyst for å drifte et prosjekt for etablering av utdanningsstillinger i 12 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Med friske penger fra myndighetene er Bergen kommune vertskap for prosjektet. Kommuner i de to fylkene er allerede invitert til å melde sin interesse!

Les mer »

24.01.2017

Vil utforske pasientsikkerhet i distriktene

24.01.17: Lege og phD-student ved NSDM, Martin Bruusgaard Harbitz, er i gang med en så kalt 'mixed methods'-studie om pasientsikkerhet i distriktsmedisinen. I går la han frem den første delen: en gjennomgang av hva slags forskning som finnes om pasientenes perspektiv på pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten. Ut fra begeistring og engasjement etter hans presentasjon, kan vi melde at vi har fått en lovende forsker med i NSDM-teamet!

Les mer »

20.01.2017

Vikarbruk i fastlegeordningen

20.01.17: Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om bruken av vikarer i fastlegetjenesten - verken den ordinære, grunnet legers spesialisering, barnefødsler og liknende, eller den som skyldes at kommuner mangler fastleger. En artikkel publisert i Utposten har tatt for seg dette

Les mer »

16.01.2017

Allmennlegetjenester i Sverige og Norge

16.01.17: Vi ønsker en nyansert samtale: I Sverige er det problemer med rekruttering av leger til primärvården, mens vikarmarkedet vokser. Muligens en måte å oppnå autonomi på? I Norge finner de ferske legene fastlegeordningen krevende: de ønsker seg utdanningsstillinger. Der har svenskene noe å lære bort til oss.

Les mer »

16.01.2017

Oppfølgingsteam - hva er det?

16.01.17: I Bø kommune er det startet et forsknings- og utviklingsprosjekt med utgangspunkt i Primærhelsetjenestemeldingens beskrivelse av oppfølgningsteam. I prosjektet skal kommuneoverlege og fysioterapeut utforske hvem man lokalt oppfatter er pasienter med «store og sammensatte behov». Dernest hvordan disse følges opp i kommunen og så evt lage et forsøk med oppfølgingsteam

Les mer »

05.01.2017

NSDM-disputas om teamtrening i Alta

05.01.17: Helen Brandstorp forsvarte 9.januar sin avhandling om trening i lokale akuttmedisinske team, i UiTs campus Alta. Hun og hennes tverrfaglige forskerteam har utforsket og søkt å forbedre teamtrening gjennom et aksjonsforskningsprosjekt på 3,5 år og sett spesielt på pasientdeltagelse, ledelse som samspill og læringsprosesser.

Les mer »

04.01.2017

Fire år med Samhandlingsreform - og hva så?

04.01.17: Det er fire år siden samhandlingsreformen trådte i kraft. Reformen har ikke nådd sine mål, og i beste fall har den vært uten betydning for pasientsikkerheten og kvaliteten på helsetjenestene, innleder Jan Emil Kristoffersen i en artikkel i Utposten. Han har fulgt utviklingen tett over år, både som fastlege, som sentral i Legeforeningen og i en lederstilling på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Les mer »

03.01.2017

Kollega som fortjener en pris?

03.01.17: Anders Forsdahls pris deles ut hvert år til en person som over år har utrettet en markant innsats for helsetjenesten i distrikts-Norge, i en vid betydning av dette begrep. Vinneren kåres av styringsgruppen vår og vi ønsker oss nominasjoner innen 15. februar.

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512