Du er her: Nyheter » 2017 » Mai

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August

31.05.2017

Søknadsuksess for utdanningsstilinger i Vest

31.05.17: Bergen kommune har mottatt hele 72 søknader til 2 utdanningsstillinger, mens Odda og Hyllestand har fått 15! Alle de ti kommunene som nå er med i ALIS-VEST-prosjektet har fått flere søkere og er klare til å velge mellom mange fler enn de har kunnet gjøre på lenge.

Les mer »

29.05.2017

NSDM's Birgit Abelsen i regjeringens kompetanseutvalg

29.05.17: Kompetansebehovsutvalget (KBU) skal se på fremtidens kompetansebehov i Norge, og NSDM´s forskningsleder Birgit Abelsen er utnevnt som medlemmet fra Helse- og Omsorgsdepartementet. I KBU sitter forskere, representanter for partene i arbeidslivet og Kunnskapsdepartementet.

Les mer »

28.05.2017

Rekruttering til fastlegeordningen

28.05.17: I dagens Aftenposten har NSDMs leder et debattinnlegg hvor hun fokuserer på hvordan man skal rekruttere flere fastleger inn i ordningen. Fastlege Peter Prydz, har skrevet en lærerik forklaring på hvordan hans kommune ikke klarer rekruttere og stabilisere fastleger.

Les mer »

24.05.2017

Sikker, trygg og trent?

24.05.17: Tre ulike forskergrupper i vårt miljø jobber nå med studier av leger, pasienter og annet helsepersonell i distriktskommuner. Resha Al-Azzawi vil se nærmere på hvordan erfarne leger tar avgjørelser i situasjoner med usikkerhet. Martin Bruusgaard Harbitz ser på pasienters perspektiver på pasientsikkerhet. Trine Sørensen og Jorunn Nygaard har snakket med både sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter, helsesekretærer og leger om mestring og trygghet i jobben på Senja.

Les mer »

22.05.2017

Flere vikarer i fastlegeordningen

22.05.17: Helsedirektoratet har publisert sine styringsdata vedrørende fastlegeordningen. Andel fastlønnspraksiser øker for første gang siden fastlegeordningen ble innført. Det er en sterkt økende andel av listene som betjenes av vikar. Andel av befolkningen som ikke har plass på noen liste, er det høyeste siden fastlegeordningen ble innført. Andel ledige plasser på åpne lister er lavere enn noen sinne. Slik oppsummerer forsker og fastlege Hogne Sandvik (UiB) tallene

Les mer »

11.05.2017

Rekruttering, rekruttering, rekruttering

11.05.17: På Svensk Förening för Glesbygdsmedicin sin årlige konferanse og på kurs i samfunnsmedisin på Røst var tematikken den samme: hvordan kan vi rekruttere flere allmennleger? Fylkeslege Per Stensland skriver i Aftenposten at vi trenger 2000 nye fastleger og fikk langt på vei støtte både fra Helsedirektoratet og en høyrepolitiker på Dagsnytt 18 i går.

Les mer »

09.05.2017

Fra verdenskonferansen i distriktsmedisin

09.05.17: NSDM var med på Wonca World Rural Health Conference i Cairns i Australia sammen med helsepersonell og andre fra hele verden. Gjennom mange bilder og Franks Remmans fortellerstemme kan du få et godt innblikk i denne store eventen.

Les mer »

04.05.2017

Politikere engasjert i rekruttering av fastleger

04.05.17: Helsepolitikere på Stortinget fra Ap tar opp rekruttering til fastlegeordningen i et representantforslag. Normert listelengde foreslås redusert fra 1500 til 1200. Mer kommunebasert utdanning av leger får stor plass, utdanningsstillinger, innretting av turnustjenesten (LIS1) og tverrprofesjonell trening i samhandling er også inkludert. Forslaget er velkomment. Det meldes om kapasitetsutfordringer fra både unge og erfarne fastleger og legevakt er den delen som velges bort.

Les mer »

02.05.2017

Ljuset kommer från väster

02.05.17: - så brukar vi säga i svensk primärvård. NSDM snakket om fastlegeordningen på den årlige nasjonale konferansen til Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM). Vi stilte med fem personer for å få frem ulike perspektiv. Det ble egentlig ganske bra. Se selv!

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512