Du er her: Nyheter » 2017 » Mars

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Til toppen av siden

2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Januar - Februar - Mars - April - Mai - Juni - August

30.03.2017

Orknøyene har rekruttert så det holder

30.03.17: Orknøyene har gått fra bare vakante allmennlegestillinger i 2009 til hele 33 besatte stillinger nå, samt henvendelser fra leger som ønsker komme og jobbe. Ledende allmennlege, Charlie Siderfin, mener relasjoner er det mest sentrale og er hele tiden åpen for justeringer og tilpasninger av systemene slik at de skal være gode for både pasienter og helsepersonell. Les mer om suksessen.

Les mer »

26.03.2017

Ikke flere spesialister, men mer bredde

26.03.17: Vi trenger ikke flere medisinske spesialiteter, men en spesialistutdanning som gir trygghet for vaktordninger i mindre sykehus uten at det trengs mange flere leger, skriver Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Les mer »

20.03.2017

Bred kunnskap om primærhelsetjenesten

20.03.17: Årsmeldingen for 2016 viser hvordan vi jobber tverrfaglig og på mange ulike måter for å få frem kunnskap med, om og for helsetjenestene utenfor storbyene. Vi har blant annet jobbet med samhandlingsreformen og kommunene, fastlegeordningen, oppfølgingsteam i kommunene, trening i samhandling. Hvordan innrette utdanningsløpene for å rekruttere og beholde helsepersonell utenfor storbyene? Hva god pasientsikkerhet i tjenestene er, hvordan kommuneoverlegens rolle ser ut i folkehelsearbeidet og hvordan få penger til å forske som samfunnsmedisiner i en kommunene.

Les mer »

16.03.2017

Turnuslegeordningen: hvordan går det i kommunene?

16.03.17: Vekst i utlysningen av kommunale reststillinger og tegn til systematisk bortvalg av turnusstillinger i de minst sentrale og i de minst folkerike kommunene, er noen av funnene som rapporteres i NSDMs undersøkelse om ny turnustjeneste.

Les mer »

10.03.2017

KAD i Østfoldkommunene utforsket

10.03.17: Ann-Chatrin Leonardsen (UiO) har utforsket KAD enheter etablert i Østfold fylke. Gjennom en mixed-method studie, med både kvalitative og kvantitative analyser, har hun studert erfaringene til innlagte pasienter og de innleggende primærlegene. Pasientenes erfaringer var i all hovedsak positive, mens primærlegen uttrykte usikkerhet omkring diagnostiske begrensninger og pasientsikkerhet ved KADene. Funnene understreker behovet for å trekke alle brukeres perspektiver, og særlig pasientenes og primærlegenes perspektiver, når man i framtiden designer og implementerer KAD enheter som alternativ til sykehusinnleggelse.

Les mer »

07.03.2017

De gamle distriktslegenes store innsats

07.03.17: Fastlege Per Rogne i Molde har gått igjennom medisinalberetninger fra Lofoten gjennom 40 år fra slutten av 1800-tallet og annet historisk materiale. Han er både spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin og har hovedfag i historie. Funnene presenteres i en interessant artikkel i Utposten der han konkluderer med at "det er betimelig å spøre seg om vårt engasjement idag kan måle seg med gløden for og hengivenheten til "saken" som preget leger og andre aktører for 150 år siden"

Les mer »

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512