Du er her: Om oss

Hopp over tips en venn - Hovedinnhold - Topp

Tips en venn

Send

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Følg oss på

 

     

 

 

Kontaktinformasjon / For contact

E-mail adress: helen.brandstorp@uit.no, cellphone 99152115

Advisor Frank Remman: +47-77645512

Click for more contact data             

Mailing adress:

Nasjonalt senter for distriktsmedisin, 

Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš

ISM; Helsefak; UiT

N-9037 Tromsø

 

Til toppen av siden

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Formålet med Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) / Boaittobealmedisiinna našunála guovddáš er å fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene.

Visjonen er å bygge bro mellom praksis, akademi og ansvarlige myndigheter for å bidra til kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten i distriktene

Vårt samfunnsmandat fra Helsedirektoratet og Strategidokument 2015-2018

NSDM sitt lederteam består av leder Helen Brandstorp og forskningsleder Birgit Abelsen. Margrete Gaski er seniorforsker, Frank Remman er rådgiver, Martin Bruusgaard Harbitz er fulltids phD-student og professor Ivar J. Aaraas er fra juni 2015 knyttet til oss som pensjonist. Gaksi har sitt arbeidssted i Bardu og Abelsen i Alta.

NSDM har også en desentralisert Prosjektgruppe bestående av leger og annet helsepersonell med forsknings- og fagutviklingsprosjekter støttet og veiledet av forskere ved senteret.

NSDM sitt programråd forvalter stimuleringsmidlene i Program for forskning og fagutvikling.

En styringsgruppe har overordnet ansvar for budsjett og faglig aktivitet. Foruten statlige tilskudd fra Helsedirektoratet, støttes senteret økonomisk av Helse Nord RHF.

Ansatte

Stryringsgruppe for NSDM

Programråd for forskning og fagutvikling i distriktsmedisin

Fra venstre: Seniorforsker Margrete Gaski, rådgiver Frank Remman, leder Helen Brandstorp, phD-stipendiat Martin Bruusgaard Harbitz, forskningsleder Birgit Abelsen og pensjonert professor Ivar J. Aaraas.


For nærmere informasjon om senterets bakgrunn, organisering, aktiviteter og stillinger se årsmeldinger og plandokumenter

NSDM er etablert i det allmennmedisinske miljøet ved Institutt for samfunnsmedisin, Helsevitenskapeligfakultet, UiT Norges arktiske universitet. Samarbeid med andre kompetansesentere og miljøer foregår på prosjektbasis.

PowerPoint presentasjon om NSDM august 2015

------------------------

 

English below

 

-----------------------

Norwegian Centre of Rural Medicine

Norwegian Centre of Rural Medicine (NCRM) is situated in Northern Norway, at the Department of Community Medicine, UiT-The Arctic University of Norway, Tromsø.

The first rural medicine conference in Norway took place in Tromsø March 2002. Since 2007 the centre has received annual governmental support.

NCRM aims to promote research, professional development projects, education and networks. The vision is to bridge praxis, academia and responsible authorities, to contribute to quality improvement, recruitment and retention of health professionals in rural and remote areas.


The management team of NCRM: Director Helen Brandstorp and Reserach Manager Birgit Abelsen. In addition to the NCRM Board, NCRM holds a Research Advisory Group which is responsible for funding to research and professional development projects (see below for link to members of these groups) 

The main funding is provided by The Norwegian Directorate of Health and from Northern Norway Regional Health Authority (Helse Nord RHF)

Senior Researcher Margrete Gaski (PhD), Advisor Frank Remman, Director Helen Brandstorp (MD PhD), Research Manager Birgit Abelsen (PhD), Martin B. Harbitz (MD PhD-student) and Professor emeritus Ivar J. Aaraas. Staff contact data 

Members of NCRM Board  and Research Advisory Group.

NCRM is part of the General Practice Research Group at Department of Community Medicine, UiT The Arctic University of Norway

Research themes with publications in English: 

Leadership in rural settings

Emergency team training

Medical education

PhD: Aspects of health services in Sami areas

PhD: Preventive medicine in a fisher community in North Norway

PhD: Local public health physicians in Norway from 1994 to 2002.

PhD: Explaining risk reductions in medical practice: Prevention or postponement?

PhD: Morally bound medical work. An empirical study exploring moral conditions of doctors’ everyday practice

PhD: A community-based facorial trial on Alzheimer's disease

PhD: A qualitative analysis of GPs' work in cancer care

PhD: A population-based study of heath care utilisation according to care level, socioeconomic group, and continuity of primary care.

PhD: Associations between Primary Health Care- and Hospital Utilization among Elderly People in Norway

 

Norsk English

Topp

Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 45 512